Sökning: "Specialkost"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Specialkost.

 1. 1. En bra grund att stå på : En kvalitativ intervjustudie med syftet att skapa ett måltidsschema för ett HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Elin Smedenmalm; Sara Svensson; [2021]
  Nyckelord :HVB-hem; måltidsplanering; måltidsschema; familjer; barn.;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn på hem för vård eller boende (HVB-hem) har rätt till individanpassad och näringsrik mat. Forskning har visat att ett antal problem hindrar en god måltidssituation på HVB-hem. LÄS MER

 2. 2. Individ och skolmåltid : En kvalitativ studie om kostansvarigas syn på vegankostens plats i den kommunala grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Isabelle Björkman; Lina Forslund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Intresset för veganism har senaste åren ökat i Sverige och likaså har specialkoster i grundskolan. Skolmåltiden i grundskolan ska enligt skollagen vara näringsriktig, kostnadsfri och säker, men inga tydliga riktlinjer finns kring bemötandet av önskemål baserade på etiska ställningstaganden. LÄS MER

 3. 3. SPECIALKOST VID MÅLTIDSSERVICE : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Fanny Nykvist; [2019]
  Nyckelord :Special diets; Coeliac; Foodservice; Specialkost; Celiaki; Produktionskök;

  Sammanfattning : Hos barn förekommer allergier, överkänsligheter och intoleranser mot födoämnen allt oftare. För dessa tillstånd krävs näringsrik specialkost. Celiaki är ett sådant exempel som kräver en strikt kosthållning helt fri från gluten för ett gott välmående. LÄS MER

 4. 4. Balansera arbetsbelastning med goda relationer : En kvalitativ studie om förskolekockars upplevelser av att arbeta med specialkost

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Ronja Jansson; Axel Lilliestråle; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efterfrågan på specialkost inom förskola och skola har under senare år ökat vilket medför större arbetsbelastning för kökspersonalen som arbetar där. Tidigare forskning visar att kökspersonal har börjat ifrågasätta om alla specialkoster är befogade. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogisk samverkan över skogränsen till förskolans kök? : En kvalitativ intervjustudie av några kockar i förskolan och deras uppfattningar om delaktighet i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd i anknytning till måltid och mat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Nea Hillström; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Specialpedagogisk samverkan; måltid; särskild kost; specialkost; måltidspersonal; kock i förskolan; samarbete; delaktighet.;

  Sammanfattning : Förskolans organisation och praxis att involvera kocken på förskolan i specialpedagogiskt arbete kring barn i behov av särskilt stöd i kostrelaterade frågor, beskrivs i denna kvalitativa intervjustudie. Detta genom åtta förskolkockars uttalanden. LÄS MER