Sökning: "Specialpedagoger roll i förskolan"

Visar resultat 21 - 25 av 53 uppsatser innehållade orden Specialpedagoger roll i förskolan.

 1. 21. Olika aktörers perspektiv på övergångar för barn från förskola till förskoleklass. Various perspectives on children´s transitions from pre-school to preschool class

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Svantesson; [2017]
  Nyckelord :förskoleklass; preschool class; samverkan; övergångar; transitions;

  Sammanfattning : Sammanfattning Svantesson, Marie (2016). Olika aktörers perspektiv på övergångar för barn från förskola till förskoleklass. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola, 90hp. LÄS MER

 2. 22. Specialpedagogens roll i förändringsprocesser

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anna Blad; Emma Möller; [2017]
  Nyckelord :Attityder; förskola; förändring; specialpedagogens roll;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka de attityder som pedagoger i förskolan har till förändringar som de möter i sitt yrkesliv. Vidare syftar studien till att belysa pedagogernas syn på specialpedagogens funktion som förändringsagent i förändringsprocessen. LÄS MER

 3. 23. Specialpedagogens yrkesroll i förskolan - sett ur olika perspektiv. : Behövs vi?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Sophie Hallbing; Agneta Sjögren Carlberg; [2016]
  Nyckelord :Specialpedagog; yrkesroll; förskola; specialpedagogiska perspektiv; specialpedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att belysa förskollärares och specialpedagogers förväntningar och erfarenheter av specialpedagogens roll i förskolan, samt om synsättet på specialpedagogens yrkesroll skiljer sig åt. Vår förhoppning var också att studien skulle ge oss kunskaper som är betydelsefulla för oss i vårt kommande yrke som specialpedagoger. LÄS MER

 4. 24. Den Fria Leken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Catarina Karlsson; Hanna Lindman; [2016]
  Nyckelord :förskola; inkludering; barn i behov av särskilt stöd; den fria leken; strategier; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger som arbetar inom förskolan ser på begreppet inkludering. Syftet är också att studera och analysera vilka pedagogiska strategier förskollärare och specialpedagoger använder sig av för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den fria leken på förskolan. LÄS MER

 5. 25. Grundutbildningens betydelse för specialpedagogers perspektiv på det specialpedagogiska uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Petra Longhurst Klang; [2016]
  Nyckelord :Specialpedagogik;

  Sammanfattning : ABSTRACT Longhurst Klang, Petra (2016) Grundutbildningens betydelse för specialpedagogers perspektiv på det specialpedagogiska uppdraget. (How SENCO´s teacher training backgrounds affect how they perceive their role within Special Needs Education) Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö högskola. LÄS MER