Sökning: "Specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.

 1. 1. Arbetet för en tillgänglig lärmiljö : Pedagogers arbetssätt ur ett relationellt perspektiv på en Montessoriförskola samt en Utvecklingspedagogiskt inriktad förskola.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Birgersson; Minnie Karlsson Borg; [2019]
  Nyckelord :pedagogik; förskola; tillgänglig lärmiljö; relationellt perspektiv; barn i behov av särskilt stöd; learning enviroment; relational perspective;

  Sammanfattning : Sammanfattning De senaste åren har begreppet utbildning och undervisning fått ökat fokus i förskolan. Samtidigt har barngrupperna ökat i storlek och barn i behov av särskilt stöd ska erbjudas en plats i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. När språket skymmer sikten : språkligt tillgängliga lärmiljöer för elever i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Terese Henriksson; Jenny Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Språkstörning; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkinriktad undervisning; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad två speciallärare med specialisering inom grav språkstörning har för uppfattningar om hur lärmiljön kan anpassas för att stödja, stärka samt utveckla elevers språkliga förmåga samt deras tankar om hur elever i språklig sårbarhet tros uppfatta sin lärmiljö. Studien syftar även till att få uppfattning om hur en fysisk lärmiljö kan bli tillgänglig för elever i språklig sårbarhet. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk tjänstehund som externt kompensatoriskt hjälpmedel : För ökad motivation, självkänsla och läsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anne Axelsson; Gunilla Olsson; [2018]
  Nyckelord :intervention; compensatory aid; reading ability; motivation; educator dog teams; esteem; special pedagogical perspective; interventioner; kompensatoriskt hjälpmedel; läsförmåga; motivation; pedagogiskt tjänstehundsteam; självkänsla; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning Dagens samhälle ställer stora krav på läsförmåga för att vara en del av samhället. Förutsättning för inlärning bottnar i en god läsundervisning. Läsprocessen innehåller flera faktorer såsom språkförståelse, avkodning och motivation. LÄS MER

 4. 4. Läsa och skriva på lika villkor : Att anpassa skolans lärmiljöer för elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Edin; Jenny Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Pedagogisk lärmiljö; social läramiljö; fysisk lärmiljö; anpassningar; inkludering; tillgänglighet; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare anpassar skolans lärmiljöer för att kunna förbättra kunskapsinhämtningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. Avsikten är att ta reda på hur lärarna anpassar lärmiljöerna pedagogiskt, socialt och fysiskt, vilka av anpassningarna som utmärker sig som framgångsrika för elever i läs- och skrivsvårigheter, samt vilka hinder som lärarna anser finns för att kunna genomföra dessa anpassningar i praktiken. LÄS MER

 5. 5. ”Jag ska ju dagligen känna att det är viktigt för någon att jag kom hit” - En studie om förskolans lärmiljö för barn med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Karin Tunek; [2017]
  Nyckelord :förskola; språkstörning; lärmiljö; tillgänglighetsmodellen;

  Sammanfattning : Tunek, Karin (2017). ”Jag ska ju dagligen känna att det är viktigt för någon att jag kom hit - en studie om förskolans lärmiljö för barn med språkstörning” (”I should daily feel that it is important for someone that I´m here” – a study about Preschool learning environment for children with specific language impairment). LÄS MER