Sökning: "Specifik energianvändning"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Specifik energianvändning.

 1. 1. Inredning av råvindar - påverkan på byggnader ur energisynpunkt

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Nawid Ferhady; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en byggnads energiprestanda undersökts vid inredning av vind.De årliga bostadsmarknadsundersökningar som Boverket tar fram redovisar underskottpå bostäder i större delar av landet, främst i kommuner där befolkningsmängden ärstörre. LÄS MER

 2. 2. Projektering och energieffektivisering av värme- och ventilationssystem för ett flerbostadshus vid Vänern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michel Burrows; [2021]
  Nyckelord :Ventilation; energy; energy use; Building Services and Engineering; energy analysis; indoor climate; exhaust air; supply air; Ventilation; energieffektivisering; energianvändning; installationsteknik; energianalys; inomhusklimat; frånluft; tilluft;

  Sammanfattning : En fastighet med ett antal lägenheter lokaliserad i den lilla tätorten Otterbäcken i Gullspångs kommun har brunnit ner. Fastigheten kommer att byggas upp på nytt igen. Det kommer att ske i enlighet med Boverkets byggregel BBR och de krav som är aktuella för 2021. LÄS MER

 3. 3. Energieffektiviseringsåtgärder på ett äldre flerbostadshus : En fallstudie av Allfarvägen 37–43, Borlänge

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Mohamed Muse Dhicisow; Mohamed Abdullahi Hasan; [2021]
  Nyckelord :Energy efficient; specific energy use; primary energy; a district heating substation.; Energieffektiv; stambyte; specifik energianvändning; primärenergital; undercentral.;

  Sammanfattning : Syftet med det här examenarbetet har varit att analysera ett flerbostadshus som redan har energieffektiviserats med vanliga energieffektiviseringsåtgärder för att ytterligare installera andra energiåtgärder som är lönsamma och kan minska den inköpta energin.Bygg- och fastighetssektorns står för ungefär 40% av energianvändningen i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Optimering av kalkcykeln på Iggesunds bruk med avseende på specifik energianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :David Olsson; [2020]
  Nyckelord :energieffektivisering; mesaugn; elfilterstoft; sulfatmassa; kartongbruk;

  Sammanfattning : Iggesund Mill is an integrated pulp and paperboard mill that makes kraft pulp and solid bleached board. In the pulp process, white liquor is used to make pulp. The white liquor is recovered in the recovery process. LÄS MER

 5. 5. Life cycle assessment of coal based direct-reduced iron production in India

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SABARISH ELANGO; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The production of iron through direct reduction (Direct-Reduced Iron; DRI) involves the use of natural gas or coal to reduce iron ore to iron through carbothermic reactions at a temperature below its melting point, negating the need for a blast furnace as otherwise required. In India, around 25% of iron is produced through direct reduction. LÄS MER