Sökning: "Specifik styrketräning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Specifik styrketräning.

 1. 1. Very Heavy Resisted Sprint Training for Adolescent Football Players : A training intervention on acceleration, sprint and jump performance in late pubertal adolescent athletes

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mikael Derakhti; [2018]
  Nyckelord :Resisted sprint training; Very heavy resisted sprint training; Sprint training; Speed; Power; Youth football; Youth Soccer; Football; Soccer; Specific resistance training; Biological age; mid-PHV; post-PHV; PAH; Belastad sprintträning; Väldigt tungt belastad sprintträning; Sprintträning; Snabbhet; Effektutveckling; Fotboll; Ungdomsfotboll; Specifik styrketräning; Biologisk ålder;

  Sammanfattning : Abstract Aim The main purpose of this study was to investigate and compare the effects of a very heavy resisted sprint training regimen and a unresisted sprint training regimen on sprint, acceleration and jump performance in late pubertal adolescent football (soccer) players at mid- to post-PHV and >95% PAH. Method In total 27 male football players were recruited as volunteer participants. LÄS MER

 2. 2. Oförändrad prestation, men varierande motivation under menstruationscykeln : Ett examensarbete som undersöker om maximalstyrka och explosivitet förändras under menstruationscykeln samt om motivationen korrelerar med prestationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erica Koop-Nedrell; Hanna Laxholm; [2016]
  Nyckelord :physical performance; strength; women; menstrual cycle; motivation; PMS; Fysisk prestation; styrka; kvinnor; menstruationscykeln; motivation; PMS;

  Sammanfattning : Syfte - Studien avser att undersöka om prestation gällande maximalstyrka och explosivitet varierar under menstruationscykeln. Dessutom undersöks om den psykologiska motivationen eller känslan korrelerar med prestationen. LÄS MER

 3. 3. Styrketräning inom svensk juniorishockey : En kvalitativ studie i sex J18-elit klubbar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Wiktor Andersson; [2016]
  Nyckelord :Ishockey; Juniorishockey; Styrketräning; styrketräningsmetod; utbildning; Svenska Ishockeyförbundet; praktiskt; komplext; korrelationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån en kvalitativ metod dels undersöka hur den praktiska fysträningen, med fokus på styrketräning bedrivs i sex ishockeylag hemmahörandes i J18-Elit. Parallellt utvärderas och presenteras även Svenska Ishockeyförbundets formella dokument gällande styrketräning. LÄS MER

 4. 4. Kombinationsträningseffekter på fysiologiska egenskaper relevanta för handbollsprestation på elitnivå. : En experimentell interventionsstudie på manliga elithandbollsspelare under tävlingssäsong.

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Blomhage; [2015]
  Nyckelord :Handboll; kombinationsträning; RSA;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka de fysiologiska effekterna av kombinationsträning, innefattande styrketräning, contrast complex training (CCT) kombinerat med intervallträning i form av upprepade kortare sprintar (ca 6 s) (RSE) eller längre (30 s) högintensiva intervaller (HIIT) hos handbollsspelare i herrelit, under tävlingssäsong.Metod: Under 12 veckor, i tävlingssäsong, genomförde 15 elithandbollsherrar, utöver sin vanliga handbollsträning antingen RSE (n=8) bestående av 10 repetitioner av shuttle sprintar (2 x 15 m) med start varje minut och med passiv vila eller HIIT (n=7) bestående av 5 reps av 30-s all-out sprintar med riktningsförändringar. LÄS MER

 5. 5. Uppvärmningens effekt på 1RM : En utvärdering av fyra olika uppvärmningar på maxprestation vid knäböj

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Daniel Väisänen; Sebastian Tengbom; [2015]
  Nyckelord :1RM; RM; max prestation; uppvärmning; styrketräning; knäböj; maxprestation i knäböj; specifik uppvärmning; kombinerad uppvärmning; generell uppvärmning; inlärningseffekt; smithmaskin;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie var att utvärdera om det finns en skillnad mellan specifika uppvärmningar (samma övning som ska utföras fast med mindre belastning) jämfört med kombinerad generell (aerob) och specifik uppvärmning på maxprestation vid 1RM i knäböj i Smithmaskin. Studiens frågeställningar var: (1) Finns det en skillnad i prestation på 1RM vid knäböj i Smithmaskin vid kombinerad generell och kort- respektive lång specifik uppvärmning jämfört med en längre specifik uppvärmning? (2) Påverkar inlärningseffekten prestationen vid 1RM i knäböj i Smithmaskin? MetodDetta är en experimentell randomiserad crossoverstudie med ett urval på åtta män med medelåldern 24,5 ± 2,96 år och med minst 24 månaders styrketräningsvana samt vana med styrkeövningen knäböj. LÄS MER