Sökning: "Spectator average"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Spectator average.

 1. 1. Service Quality in the Eyes of Sporadic Spectators : A Quantitative Study for HV71 with a Modified Sportscape Framework

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Zimon Karlsson; Gustav Carlsson; [2020]
  Nyckelord :service quality; sporadic spectator; spectator sport; total service quality; HV71; hockey; services; service dimensions; quantitative study; fans; service kvalité; åskådare; åskådarsport; HV71; hockey; tjänster; kvantitativ studie; fans;

  Sammanfattning : Introduction: Sports consumption is a unique human experience in which consumers invest both money and emotions where the game becomes the main focus of the event and constitutes what is known to be a sporting event. Sports organizations are required to track how their service quality is perceived during these events in order to understand the values of their spectators and to evaluate levels of satisfaction. LÄS MER

 2. 2. Vilka sportsliga resultat har ett samband med fotbollsklubbars aktiepris

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Jonas Tewelde; Daniel Yohannes; [2019]
  Nyckelord :Purchasing; Sales; Spectator average; Results; Share Price; Football club; Inköp; Försäljning; Publiksnitt; Resultat; Aktiepris; Fotbollsklubb;

  Sammanfattning : Studien har sitt fokus på börsnoterade fotbollsklubbar i Europa. I studien tillämpas en kvantitativ metod med ett deduktivt angreppsätt vilket ansågs vara lämpligt för denna studie. Hypoteserna är formulerade med stöd från tidigare forskning med teoretiskt förhållningssätt. LÄS MER