Sökning: "Speech Learning Model"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Speech Learning Model.

 1. 1. Automatic language identification of short texts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Anna Avenberg; [2020]
  Nyckelord :Automatic language identification; Natural language processing; Machine learning; Artificial intelligence; Short texts;

  Sammanfattning : The world is growing more connected through the use of online communication, exposing software and humans to all the world's languages. While devices are able to understand and share the raw data between themselves and with humans, the information itself is not expressed in a monolithic format. LÄS MER

 2. 2. Prerequisites for Extracting Entity Relations from Swedish Texts

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Lenas; [2020]
  Nyckelord :Machine Learning; Natural Language Processing; Relation Extraction; Named Entity Recognition; Coreference resolution; BERT; Maskininlärning; Natural Language Processing; Relationsextrahering; Named Entity Recognition; Coreference resolution; BERT;

  Sammanfattning : Natural language processing (NLP) is a vibrant area of research with many practical applications today like sentiment analyses, text labeling, questioning an- swering, machine translation and automatic text summarizing. At the moment, research is mainly focused on the English language, although many other lan- guages are trying to catch up. LÄS MER

 3. 3. End-to-end Learning for Singing-Language Identification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel del Castillo Iglesias; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Singing-language identification (SLID) consists in identifying the language of the sung lyrics directly from a given music recording. This task is of spe- cial interest to music-streaming businesses who benefit from music localiza- tion applications. LÄS MER

 4. 4. "Jag kan inte uttala det!" : En studie om brytning och uttalssvårigheter hos italienska andraspråksinlärare av svenska

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Federica Raschellà; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; italienska; andraspråksinlärning; brytning; uttal; stavning; typologisk markering;

  Sammanfattning : Uttalet är den språkliga nivå genom vilken man lättast förstår att en individ inte är moders­målstalare, utan andraspråkstalare. Syftet med denna uppsats är att undersöka brytning hos italienska and­raspråksinlärare av svenska, genom att ta reda på vilka segment, alltså vokaler och konsonan­ter, samt stavelsetyper som vållar mest svårigheter hos dessa inlärare och varför. LÄS MER

 5. 5. A Hardware Accelerated Low Power DSP for Recurrent Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Allan Andersen; Ilayda Yaman; [2020]
  Nyckelord :Digital Signal Processor; Hardware Accelerator; Machine Learning; Deep Learning; Recurrent Neural Networks; Gated Recurrent Unit; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Recurrent neural networks (RNNs) have become a dominating player for processing of sequential data such as speech and audio. The reason for this, is the high accuracy that can be achieved with the more complex variants, such as the gated recurrent unit (GRU). LÄS MER