Sökning: "Speech-language pathology education"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Speech-language pathology education.

 1. 1. Användningen av simulerade lärmiljöer inom logopedutbildningar i Sverige och dess påverkan på studenters lärande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Daniella Nissan; Ida Persson; [2021-08-10]
  Nyckelord :Simulerade lärmiljöer; Lärande; Logopedutbildning; Pedagogiska perspektiv; Fenomenografi; Simulated learning environments; Learning; Speech-language pathology education; Pedagogical perspective; Phenomenography;

  Sammanfattning : Simulated learning environments are used in health care education internationally and have shown positive effects on learning. The lack of knowledge in Sweden motivates this study that examined the use of simulated learning environments in speech-language pathology education in Sweden, how students describe its effect on learning and if there is a difference in learning depending on the type used. LÄS MER

 2. 2. Vem var Sveriges första logoped? : Sven Wedins yrkesliv i förhållande till logopedyrkets professionaliseringsprocess samt utvecklingen av röstbehandling i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi

  Författare :Madeléne Grahn; Lisa Yngström; [2019]
  Nyckelord :Sven Wedin; speech-language pathology; professionalization; voice treatment; history; Sven Wedin; logopedi; professionalisering; röstbehandling; historia;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sven Wedin kan betraktas som Sveriges första logoped och var speciellt intresserad av röstproduktion och röstbehandling. Efter hans bortgång skänktes hans skriftliga kvarlevor till Linköpings universitet och ligger till grund för föreliggande arbete. LÄS MER