Sökning: "Speech-to-text"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Speech-to-text.

 1. 1. Face recognition and speech recognition for access control

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Thao Tran; Nathalie Tkauc; [2019]
  Nyckelord :Face recognition; speech recognition;

  Sammanfattning : This project is a collaboration with the company JayWay in Halmstad. In order to enter theoffice today, a tag-key is needed for the employees and a doorbell for the guests. If someonerings the doorbell, someone on the inside has to open the door manually which is consideredas a disturbance during work time. LÄS MER

 2. 2. Teknik för dokumentering avmöten och konferenser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Milan Stojanovic; [2019]
  Nyckelord :Speech-to-text; Speaker recognition; Software development; Architechture; Design; Conference tool; Tal-till-text; Talarigenkänning; Systemutveckling; Arkitektur; Design; Konferensverktyg;

  Sammanfattning : Documentation of meetings and conferences is performed at most companies by one or more people sitting at a computer and typing what has been said during the meeting. This may lead to typing mistakes or incorect perception by the person who records. The human factor is quite large. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av kvaliten på "adversarial examples" i ljuddomänen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Chenda Zhang; Gustav Dowling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa "adversarial exemples" för en tal till text klassificerande modell utan tillgång till den interna strukturen i det neurala nätverk. Tidigare arbete på det här området har visat att "white-box" attacker fungerar, som genererar "adversarial exemples" med mycket hög likhet till originella ljudet och mer bullriga "adversarial exemples" som genereras av "black-box" attacker där dom inte har tillgång till den interna strukturen på det neurala nätverket. LÄS MER

 4. 4. Using cloud services and machine learning to improve customer support : Study the applicability of the method on voice data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Henrik Spens; Johan Lindgren; [2018]
  Nyckelord :speech-to-text; machine learning; natural language processing;

  Sammanfattning : This project investigated how machine learning could be used to classify voice calls in a customer support setting. A set of a few hundred labeled voice calls were recorded and used as data. The calls were transcribed to text using a speech-to-text cloud service. LÄS MER

 5. 5. Developing a voice-controlled home-assisting system for KTH Live-in Labs

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Shreyans Maloo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The following master thesis is conducted on behalf of KTH Royal Instituteof Technology and KTH Live-in Lab with the purpose of developing avoice-controlled home-assisting system for the KTH Live-in Lab. The labis being designed to serve as a testbed for products and services that canbe tested and veried within an optimal space which can simulate a reallifeusage. LÄS MER