Sökning: "Spektrum kemi"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Spektrum kemi.

 1. 1. Autoimmuna aspekter i Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome : En litteraturstudie rörande indikationer på autoimmunitet i ME/CFS

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Helena Stråhle; [2020]
  Nyckelord :Myalgic Encephalomyelitis; Chronic Fatigue Syndrome; autoimmunity; antibodies; HSP60; HLA; SNP; Myalgic Encephalomyelitis; Chronic Fatigue Syndrome; autoimmunitet; antikroppar; HSP60; HLA; SNP.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Myalgic Encephalomyelitis eller Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) omfattar ett spektrum av olika symptom som bland annat påverkar de autonoma och neurologiska systemen, kognitiv funktion och ger immunologiska störningar med mera. De karakteristiska symptomen är oförklarlig kronisk trötthet, ansträngningsutlöst fysisk och mental uttröttbarhet Post Exertional Malaise (PEM). LÄS MER

 2. 2. Investigating the Possibilities of Using a Handheld FTIR-Equipment to Characterize Thermal Aging of Rubbers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Antonia Tengbom; [2020]
  Nyckelord :Handheld FTIR; rubber; thermal aging; natural rubber; nitrile butadiene rubber; Handhållen FTIR; gummi; termisk åldring; naturgummi; nitrilbutadien- gummi;

  Sammanfattning : Element Materials Technology in Linköping is an independent material testing company that performs testing of materials to several big sectors, such as the Swedish Armed Forces and the aerospace industry. There is of great importance to characterize aging of materials to ensure material performance. LÄS MER

 3. 3. Överföring av NIR metod för kvantitativ analys mellan olika instrument

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :George Mado; [2019]
  Nyckelord :NIR; Metod; Modell; Multivariat; Spektra;

  Sammanfattning : Detta examensarbete går ut på att överföra en metod- från ett Antaris NIR-instrument på AstraZeneca Macclesfield till ett Bomem 3600 NIR-instrument på AstraZeneca Gärtuna. Metoden används för att säkerställa att biprodukten form L ligger under specificerat gränsvärde för produkten. Kvantitativa NIR metoder är inte absoluta. LÄS MER

 4. 4. Metodutveckling för bestämning av vattenhalten i en frystorkad proteinprodukt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Rana Said; [2018]
  Nyckelord :Karl Fischer KF ; Loss on drying LOD ; Vattenhaltsbestämning; Kvantitativ analys; Nära infraröd spektroskopi NIR ; Frystorkning;

  Sammanfattning : Vattenhalten i ett frystorkat proteinläkemedel bestämdes med KF och LOD som är två primära och traditionella metoder som används för bestämning av vattenhalten i produkter inom flera industrier. Istället för KF och LOD, som är tidskrävande och destruktiva, kan den sekundära, snabba och icke-destruktiva metoden NIR användas. LÄS MER

 5. 5. Hur effektiv och säker är en kombination av afoxolaner och milbemycinoxim mot gastrointestinala nematoder hos hund?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Pegah Heirani; [2018]
  Nyckelord :afoxolaner; milbemycinoxim; nematoder; hund;

  Sammanfattning : Nära relation mellan människor och sällskapsdjur har många fördelar. Men det finns risk för överföring av zoonotiska parasiter. Hittills finns det inga praktiska metoder för att minimera antalet ägg i miljön, så antiparasitära medel är fortsatt ett värdefullt verktyg. LÄS MER