Sökning: "Spel Blom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Spel Blom.

 1. 1. Avgörande utan huvudförhandling - En granskning av gällande rätt samt betänkandet SOU 2013:17

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathilda Blom; [2013]
  Nyckelord :straffrätt förenklat förfarande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudregeln i svensk rätt är att brottmål ska avgöras i domstol och att domen ska grundas på det material som framkommer under huvudförhandlingen. Genom reformen om en modern rättegång som genomfördes 2008 infördes en möjlighet att avgöra bötesmål på handlingarna, det vill säga utan att hålla huvudförhandling. LÄS MER

 2. 2. "Killar som du har inga förnamn" - En teatersemiotisk studie av manlig gestaltning i Stig Dagermans drama Streber

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Barbarella Bravomalo Svensson; []
  Nyckelord :semiotik; drama; streber; Stig Dagerman; manlighetsforskning; mansroll; rädsla att falla; manschauvinist;

  Sammanfattning : Stig Dagermans drama Streber från 1948 handlar om fyra kompanjoner som i frihetlig anda startar en kooperation. Solidariteten hotas av huvudpersonen Blom som liksom titeln antyder är en hänsynslös karriärist och en klassisk bedragare. Genom sitt hänsynslösa spel går han i rak riktning mot sitt eget fall. LÄS MER