Sökning: "Spel Ekman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Spel Ekman.

 1. 1. AI-motor : Artificiell intelligens för spel

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Emil Åström; [2014]
  Nyckelord :AI; Artificiell intelligens; Navigering; Logik; AI-motor; A*; Navmesh;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) är en stor del i dagens datorspel. För att få inblick i komplexiteten runt AI i spelutveckling och för att förstå delar som AI består av har detta projekt genomförts. Målet var att skapa en AI-motor från grunden med bra grundplattform som är enkel att bygga vidare på. LÄS MER

 2. 2. Debattens sakfrågor glöms bort när tidningarna utser vinnare och förlorare : En kvalitativ textanalys av hur Svenska Dagbladet och Aftonbladet under fem decennier gestaltat TV-sända partiledardebatter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gustaf Arborelius; Richard Ekman; [2012]
  Nyckelord :Kvalitativ textanalys; journalistik; partiledardebatt; svt; sakgestaltning; spelgestaltning; politisk bevakning;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte var att undersöka hur den sista TV-sända partiledardebatten innan valdagen gestaltades i Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Vi har undersökt om politiken gestaltades som spel eller sakfråga, hur gestaltningen förändrats över tid och vilka faktorer som avgjort vilken gestaltningsform som dominerat. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiska datorspel - Designandet av en teoretisk applikationsmodell för pedagogiska spel ämnade för gymnasieskolan, med elevperspektivet i fokus.

  C-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Thomas Edoff; Marcus Ekman; [2009-06-30]
  Nyckelord :Edutainment; Serious games; Application; Pedagogy; Games; Upper secondary school;

  Sammanfattning : In this work we’ve been focusing on how to adjust educational computer games in order to make them suited for the educational context of upper secondary school. Our opinion and entrance to the study is that the related developers of the subject, in some ways, have failed to successfully combine and find the balance between the entertaining and pedagogical aspects in the games. LÄS MER