Sökning: "Spel Graf"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Spel Graf.

 1. 1. A Method for Finding Strategies in Pursuit-Evasion Games

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Olaf Gren; Dennis Magnusson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many real-world situations can be described as games over finite graphs, con- sisting of a set of agents performing joint actions affecting the state of the game. One class of games over finite graphs are the so called pursuit-evasion games, where a set of pursuers try to capture an evader on a finite map. LÄS MER

 2. 2. Identifiering och simulering av en låskistas profil

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Johan Hoff; Abdulahi Farah; [2020]
  Nyckelord :Lås; Phoniro; låskista; låslåda; testning;

  Sammanfattning : The fact that companies test their products is important for our society to function well. It is especially important when products will be used in the welfare, when human health is at stake. This thesis is about tests performed on Phoniro's lockbox. LÄS MER

 3. 3. Epistemic Structures for Strategic Reasoning in Multi-Player Games

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Handberg; Lara Rostami; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A game can be visualised with a directed graph, where each node is a game state and the edges are the players’ actions that lead to new game states. To obtain the winning condition of the game whilst avoiding the losing condition, the players must perform the correct actions in coalition. LÄS MER

 4. 4. ESTETISK VÄGPLANERING : Prestanda hos A*PS och Theta*

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jon Wahlström; [2015]
  Nyckelord :A*PS; Theta*; vägplanering; estetisk vägplanering;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker prestanda och estetik hos A*PS och Theta* inom olika miljötyper, där miljötyper är ett generaliserat begrepp för spelmiljöer och innefattar en struktur samt ett antal blockerande objekt. Båda teknikerna är varianter av A*-algoritmen och används för att åstadkomma estetisk vägplanering. LÄS MER

 5. 5. A Graph-Based Approach to Procedural Terrain

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Vidak Mijailovic; [2015]
  Nyckelord :Terrain; real-time computer graphics; digital-cartography; graph-grammar; Perlin noise; diamond-square; Terräng; realtid datorgrafik; digital-kartografi; graf-grammatik; Perlin noise; diamond-square;

  Sammanfattning : Procedural terrain generation is a field that handles procedural, not by hand, generated realistic looking terrain for use in simulations, video games, movie special effects or art. It allows for creation of vast and far more detailed terrain than humans can create by hand. In this paper a new method for procedural terrain generation is presented. LÄS MER