Sökning: "Spel om pengar"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Spel om pengar.

 1. 1. A Close Reading of Two Invisible Survival-Horror Characters: : A comparison between the Kaernk from Amnesia: The Dark Descent and the Walrider from Outlast

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Ariana Morgana; Ricky Lilja; [2022]
  Nyckelord :character design; close-reading; enemy design; horror games; invisible enemy; survival horror; video games; Walrider; Outlast; Kaernk; Amnesia: The Dark Descent;

  Sammanfattning : This thesis looks at two invisible characters, the Kaernk from Amnesia: The Dark Descent and the Walrider from Outlast, to investigate how these characters are incorporated into and contribute to elements found within survival-horror games, and how their design affects the player. The thesis uses a close-reading methodology adapted for video-games to generate data used to first describe each of the characters and the scenario where they are first encountered, and later analyze and discuss the data, as well as compare the data from each character to one another. LÄS MER

 2. 2. Key Factors Considered When Purchasing a VR Hobby Skill Training Simulator : A Consumer Perspective

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ada Lindmark; Kajsa Nilsson Kinberg; [2022]
  Nyckelord :virtual reality; virtual reality simulator; hobby skill training simulator; consumer behavior; purchasing behavior; theory of planned behavior; virtual reality; virtual reality simulator; hobby skill training simulator; consumer behavior; purchasing behavior; theory of planned behavior;

  Sammanfattning : In recent years, VR and VR devices have become more popular due to advances intechnology and lower costs, making the technology more accessible to the general public. One application within VR that is expected to grow is VR hobby skill training simulators (VR HSTS), which are now accessible not only for education and companies but also to consumers. LÄS MER

 3. 3. Spelansvarsverktygens effekt : En kvalitativ kartläggning av faktorer som påverkar spelansvarsverktygens effekt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Leonard Broström; Kasper Thorslund; [2022]
  Nyckelord :behavior tracking tools; high-risk gamblers; gambling problem; limit setting; self-exclusion; self-test; högriskspelare; omsorgsplikt; självuteslutning; självtest; spelansvarsverktyg; spelgränser; spel på internet;

  Sammanfattning : With the advent of the internet, the opportunity to gamble for money is no longer limited by opening hours or that gambling is only available in specific places, which has meant that more and more people have developed an unhealthy relationship with gambling. Having an unhealthy relationship with gambling can have several negative consequences. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans omvårdnadsarbete vidspelberoende : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anna Vähäkari; Liv-Marie Tinggård; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterska; levnadsvanor; omvårdnadsåtgärder; spelberoende.;

  Sammanfattning : Introduktion: Drygt fyra procent av personer i åldrarna 16–84 år har någon form avspelproblem. Personer med spelberoende känner ofta skuld och skam över sitt beroende. LÄS MER

 5. 5. Slumpens tillförlitlighet; En kvalitativ dokumentstudie om svenska kvällstidningars konstruktioner av spel om pengar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ebba de Val; [2021]
  Nyckelord :Social problems; Gambling; media; Construction; victim; perpetrator; Social Sciences;

  Sammanfattning : How gambling and gambling addiction is understood and constructed as a social phenomenon affects the way we perceive and value gambling as well as gamblers. Therefore, it is important for social workers to be informed on how the constructions of gambling are made in mass media, and in turn how these constructions may affect the gamblers themselves and the social work with the group. LÄS MER