Sökning: "Spelbaserat lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Spelbaserat lärande.

 1. 1. "Vad händer sedan?" : En studie om narrativets motivationseffekt i seriösa spel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Petter Ekedahl; Melanie Deuretzbacher; [2022]
  Nyckelord :Gamification; Narrative; Game-based learning; Motivation; Learning; Programming; Spelifiering; Narrative; Spelbaserat lärande; Motivation; Inlärning; Programmering;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida narrativet har en motivationsökande effekt i spelifierade läroapplikationer. Studien genomförs med en deduktiv ansats, med vissa inslag av en induktiv analysmetod, med syftet om att redogöra för narrativets påverkan på studenters motivationsnivå i seriösa spel. LÄS MER

 2. 2. Digitala lärospel i geografiundervisningen : En litteraturstudie om digitala lärospels möjligheter och utmaningar i utbildning inom om risker, sårbarheter och klimatanpassning i samhället.

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Joakim Söderström; [2022]
  Nyckelord :Digitala lärospel; Spelbaserat lärande; Geografi; ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Digitalisering, fallerande eller bestående? : En kvalitativ studie om hur lärare inom fritidshem förankrar den digitaliserade undervisningen i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Madicken Johansson; Eric Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Lärande; kompetens; datorspel; digitala hjälp- och läromedel; digitalisering; spelbaserat lärande; digitala medier och verktyg; digital lärande miljö.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare inom fritidshem förankrar sina resonemang kring begreppen digitalisering och spelbaserat lärande, samt kartlägga användning av digitala hjälp- och läromedel i skolans verksamheter. I studien har vi en utgångspunkt att se från ett sociokulturellt perspektiv genom hela arbetet. LÄS MER

 4. 4. Spelbaserat lärande i matematikundervisning – En revolution eller oanvändbart? : En litteraturstudie kring spelbaserat lärande inom matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johan Martinsson; [2021]
  Nyckelord :Spelbaserat lärande; matematikresultat; motivation; spelegenskaper;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie undersöks vilka egenskaper spel som används i spelbaserad undervisning bör ha för att motivera eleverna i deras matematikstudier och samtidigt främja deras studieresultat. Faktorer som elevernas ålder, tidigare matematikresultat och kön undersöks i de fall där det är möjligt för att se om spelets utformning kan påverka dessa grupper på olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Minecraft i klassrummet : En studie av Minecraft som undervisningsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Simon Tornberg; [2021]
  Nyckelord :digitalisering i skolan; digitala verktyg; gamification; Minecraft; spelbaserat lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om hur lärare kan använda Minecraft i sin undervisning av teknikämnet för elever i årskurs fyra till sex. Utifrån detta syfte formulerades två forskningsfrågor, vilka är: vad inom Minecraft bidrar till elevernas förståelse för tekniska lösningar och vad ser lärare för möjligheter för elevernas lärande genom att jobba med Minecraft. LÄS MER