Sökning: "Spelglädje"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Spelglädje.

 1. 1. Vill du leka? Från olust till livsuppdrag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Samuel Lundh; [2021-09-28]
  Nyckelord :Spelglädje; Hinder; Lösningar; Kreativ energi; Nyckelharpa;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker vi hinder och deras lösningar för att hitta mer spelglädje i liv och konst. Syftet är att inspirera mig och andra till ett lekfullare och gladare liv och undersöker det genom två frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av adaptiv jämfört med linjär spelmusik på spelglädje : Hur påverkas spelare av musik som adaptivt anpassar sig efter spelet jämfört med musik som repeteras linjärt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sean Sigfried; [2021]
  Nyckelord :adaptiv musik; linjär musik; spelupplevelse; spelglädje;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka hur spelares spelglädje påverkas av datorspelsmusik som adaptivt anpassar sig efter spelet - jämfört med linjärdatorspelsmusik som endast repeterar sig. Tidigare forskning tyder på att adaptivmusik påverkar spelupplevelsen positivt samt att spelare föredrar adaptiv musik överlinjär och ingen musik alls. LÄS MER

 3. 3. Tabletop Role-playing Games (TRPG) and Group Coherence

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Martin Danielsson; [2021]
  Nyckelord :tabletop role-playing game; pen-and-paper role-playing game; group coherence; game enjoyment; satisfaction; bordsrollspel; penna- och papper-rollspel; gruppkoherens; spelglädje; nöjdhet;

  Sammanfattning : Tabletop role-playing games (TRPGs), also known as Pen-and-Paper role-playing games(PnP-RPGs), are games that can be described as a mix between board games and improvisationaltheatre. Each player takes on the role of a single character, while the game’s leader(GM or DM) is in charge of both simulating the game world, acting out all remainingcharacters and facilitating the game rules. LÄS MER

 4. 4. ”Det är ingen likvärdig skola eftersom lärare tolkar styrdokumenten olika”-Lärares uppfattningar kring bedömning i musik i årskurs 4–6.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emelie Johansson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Bedömning; musikundervisning; konstnärligt uttryck; verktyg; Lgr11;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka musiklärares resonemang kring bedömning i musik iårskurs 4–6 för att få mer kunskap om vad de anser vara viktigt att undervisa om i musik ochvad de anser om bedömning av elevers kunskaper och musikaliska uttryck.I bakgrunden presenteras styrdokumenten för årskurs 4–6 i musik och de olika delarna lärarnahar att förhålla sig till i sin bedömning. LÄS MER

 5. 5. Underlätta Spelglädje för Seniorer i Digitala Spel

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Beatrix Moroz; Henrik Norinder; [2017]
  Nyckelord :Digitalt; Spel; Senior; Frågesport; 2D; Plattform; Design; Anvisning;

  Sammanfattning : Denna rapport kan användas som en vägledning för utvecklare vid skapandet av ett digitalt underhållandespel för seniorer. Denna vägledning baserar sig på en prototyp utvecklat för Android surfplatta. Ispelprototypen är målet att resa från södra till norra Sverige. LÄS MER