Sökning: "Spelifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet Spelifiering.

 1. 1. För- och nackdelar med Gamification inom utbildning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :William Stenmark; Sebastiano Bäcklund Lanternone; [2021]
  Nyckelord :Gamification; Motivation; Education; Gamification; Spelifiering; Motivation; Utbildning;

  Sammanfattning : Gamification handlar om att motivera människor till att genomföra uppgifter med hjälp av spelelement i en icke-spelkontext. Användningen av Gamification blir allt vanligare på arbetsplatsen, under träning och inom utbildningen. Forskningen som inriktar sig på Gamification inom utbildning ökar snabbt, men resultaten verkar variera. LÄS MER

 2. 2. Gamification av pauser: En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Teodor Ragnemalm; [2021]
  Nyckelord :gamification; spelifiering; stillasittande; pauser; pausprogram; fysiska pauser; liopep; pausit;

  Sammanfattning : Sedentary behavior is causing plenty of health risks in today’s digital society. Studies have shownthat very little physical exercise is actually needed to counteract many of these health risks. Merelystanding up regularly and doing some mild exercise by your desk can be enough. LÄS MER

 3. 3. Investigating gamification’s effect on student motivation when authoring questions

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Nordstedt; Oskar Edvardsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gamification is the use of game design elements in non-game contexts, and it has recently received a fast growing interest in both academia and industry. Several studies have shown that gamification can increase motivation in various contexts, such as health and education. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av möjlig positionering på marknaden för digitala event- och mötesplattformar med förslag på teknisk tillämpning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rita Blomstersjö; Martina Wikström; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitala Evenemang; Covid-19; Interaktion; Engagemang; Spelifiering; Användbarhet”;

  Sammanfattning : As a result of the pandemic, organizations have been forced to rethink the traditional way of working. Most organizations have moved towards remote working and implemented online meeting-platforms as a way of adapting to the new circumstances. LÄS MER

 5. 5. Spelifiering och dess effekt på korttidsminnet : Kan spelifiering inom undervisningsverktyget Kahoot ha en positiv påverkan på korttidsminnet?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Toblad; Edris Hakimzada; [2021]
  Nyckelord :Spelifiering; spelifieringselement; korttidsminne.;

  Sammanfattning : Spelifiering är ett relativt nytt koncept och per definition är det använding av speldesign i icke-relaterade spelkontexter. Denna studie undersöker om spelifieringselement som poängsystem och listor inom undervisningsplattformen Kahoot kan ha en positiv påverkan på korttidsminnet. LÄS MER