Sökning: "Spelkontroller"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Spelkontroller.

 1. 1. Spelkontroller – traditionellt kontra naturligt : En jämförelse mellan traditionella spelkontroller och Ape Escape Controls

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Palmér; Christopher Robin Liljenström; [2020]
  Nyckelord :Spel; Mappning; Spelkontroller; Engagemang; Frustration;

  Sammanfattning : En vetenskaplig studie utfördes med fokus på spelkontrollers påverkan på spelarens engagemang och frustration, aspekter som är viktiga för spelares intresse för ett spel. Studien jämför traditionella spelkontroller, som exempel på vanligt förekommande moderna spelkontroller, och Ape Escape-liknande spelkontroller, som anpassar naturligt mappade spelkontroller på ett traditionellt, modernt kontrolldon. LÄS MER

 2. 2. Intuitivt kontrollschema : En möjlighet till ökad lärbarhet för spelkontroller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Per Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Kontrollscheman; Intuition; Lärbarhet; Spelkontroller; Speldesign;

  Sammanfattning : Spelare behöver lära sig kontrollera ett spel innan de kan få en god upplevelse, men det kan ofta vara svårt att lära sig använda en handkontroll. Naturlig mappning, affordance och tutorials hjälper enbart i vissa fall. Det finns dock indikationer på att intuitiva kontroller skulle kunna fungera, men ingen forskning inom området existerar. LÄS MER

 3. 3. Skapa spel för personer med funktionsvariationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Filip Gunnarsson; Elias Ekelund; [2017]
  Nyckelord :Video Games; Disabilities; Multiple Sclerosis MS ; Makey Makey; Game Maker; Lowered Vision.; Spel; Funktionsvariationer; Multipel Skleros MS ; Makey Makey; Game Maker; Nedsatt syn.;

  Sammanfattning : Temat för vårt kandidatarbete är att skapa spel för dem som har någon typ funktionsvariation, vilket innebär att till viss del att göra spel som är speciellt gjorda för dem som har funktionsvariationer som är skapade så att dem hjälper människorna att kunna spela spelen. Exempelvis med hjälp av ljud som ska kunna leda spelaren till sitt mål eller skapa spelkontroller för dem som har till exempel Multipel Skleros. LÄS MER

 4. 4. Facial Feature Tracking and Head Pose Tracking as Input for Platform Games

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Författare :Anders Tobias Andersson; [2016]
  Nyckelord :facial feature tracking; head pose tracking; alternative interface; real-time; hci; human computer interface;

  Sammanfattning : Modern facial feature tracking techniques can automatically extract and accurately track multiple facial landmark points from faces in video streams in real time. Facial landmark points are defined as points distributed on a face in regards to certain facial features, such as eye corners and face contour. LÄS MER

 5. 5. Tre användargränssnitt och ett mobilspel : En jämförelse av naturligt mappade spelkontroller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Eric Björkvall; [2015]
  Nyckelord :Dataspel; användargränssnitt; mappning; speldesign;

  Sammanfattning : I arbetet undersöks naturlig mappning av spelkontroller, det vill säga hur nära en användares fysiska interaktion med spelkontrollen kopplas till en handling i spelvärlden. En tidigare utvecklad typologi har agerat riktlinje vid utvecklingen av tre användargränssnitt användandes olika typer av naturlig mappning. LÄS MER