Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Icke-kronologiskt spelnarrativ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sara Jonasson; Frida Rosengren; [2020]
  Nyckelord :Spelnarrativ; Icke-kronologiskt berättande; Story agency; Icke-linjärt narrativ;

  Sammanfattning : Förutom en del analepsis existerar inte icke-kronologi i någon större utsträckning i majoriteten av nutida datorspel. Och trots att icke-kronologi förekommer i andra medier finns det de som knappt vet vad begreppet innebär. LÄS MER

 2. 2. Sekvensbryt vs narrativ : En obefogad konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joakim Hedström; [2019]
  Nyckelord :sequence breaking; games; narrative; game narrative; interactive fiction; sekvensbryt; spel; narrativ; spelnarrativ; interaktiv fiktion;

  Sammanfattning : Denna rapport utforskar forskningsfrågan hur uppfattar erfarna spelare det avsiktliga utövandet av sekvensbryt i relation till deras upplevande av ett spels narrativ? då granskning av tidigare forskning kring ämnet sekvensbryt väckt frågor kring spelares åsikter om ämnet och huruvida utövandet av sekvensbryt är motsatt viljan att uppleva spelnarrativ. En studie utformades med ändamålet att samla spelares åsikter kring sekvensbryt. LÄS MER

 3. 3. Ponies i Westport : En analys av narrativa aspekter i estetiska moddar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Christoffer Albin; [2015]
  Nyckelord :moddar; estetik; ponies;

  Sammanfattning : Detta arbete har fokuserat på spelarens uppfattning av estetiska moddar utifrån Mieke Bals taxonomi.Först beskrivdes den teoretiska grunden genom att förklara koncepten modd, Mieke Bals taxonomi, intertextualitet samt problematiken med Bal applicerat på visuella medier. LÄS MER