Sökning: "Spend"

Visar resultat 1 - 5 av 1222 uppsatser innehållade ordet Spend.

 1. 1. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hull hos hund : en jämförelse av enkätsvar, kroppshull och registrerad fysisk aktivitet med accelerometer samt pedometer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Beatrice Lindehag Oja; [2021]
  Nyckelord :accelerometer; aktivitetsmätning; enkät; hund; hull; fysisk aktivitet; pedometer;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet utgör en viktig del av en hunds liv. Samband mellan hull och fysisk aktivitet har identifierats i ett flertal studier, och då överhull har kopplats till diverse hälsoproblem, är det av vikt att ur ett djurvälfärdsperspektiv vidare utreda sambandet mellan hull och fysisk aktivitet hos hund. LÄS MER

 2. 2. Perfekta och attraktiva kvinnor : En studie av influencers självpresentationer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Alice Mattisson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The amount of time Swedish people spend online is constantly increasing. Here,the conditions for self-presentation is drastically different from the physicalworld. Written text, along with pictures, videos and sound acts as a distancingmask between the user and their actions. LÄS MER

 3. 3. Den dramaturgiska jongleringen : En kvalitativ studie om balansen mellan privatliv och arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jesper Senke; Henrik Barkhem; [2021]
  Nyckelord :Tekecommuting; roles; work-life balance; parents; Goffman; Habermas; conflict; Covid-19; pandemic; flexibility; Roll; distansarbete; covid-19; privatlivet; arbetsliv; pandemi; Goffman; Habermas; balans; rollkonflikt; flexibilitet;

  Sammanfattning : During 2020 we have endured a long-lasting pandemic which has made an impact on daily life. The worklife could perhaps be the most affected area since a large portion of people have been forced to work from home. LÄS MER

 4. 4. Är Good Enough tillräckligt? : En kvalitativ studie om hur föräldraskap framställs i podcasts

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therese Larsson; [2021]
  Nyckelord :Attachment; Commited; Good enough; Future; Norms; Parenting; Safe; Anknytning; Good enough; Engagerad; Framtid; Föräldraskap; Normer; Trygg;

  Sammanfattning : Att vara förälder i dagens moderna samhälle medför press från delvis samhället men kanske mestadels från sociala medier. Det ställs olika förväntningar på föräldrar och normer kring hur föräldrar ska agera och det finns dessutom olika lagar som styr, som bland annat barnkonventionen och föräldrabalken. LÄS MER

 5. 5. A mixed clinicopathological and molecular proxy of homologous recombination deficiency in triple negative breast cancer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i bioinformatik

  Författare :Elise Walford; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Clinical models are increasingly employed in medical science as either diagnostic or prognostic aids. Machine-learning methods are able to draw links in large data that can be used to predict patient risk and allow more informed decisions regarding treatment and medication intervention. LÄS MER