Sökning: "Spenner Nellie"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Spenner Nellie.

  1. 1. Skärmtid framför rörelse?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Spenner Nellie; Wilkenson Agnes; [2019-08-12]
    Nyckelord :Digitala verktyg; fysisk aktivitet; skärmtid; barn; ungdomar;

    Sammanfattning : Program: Hälsopromotion IdrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Anders RaustorpAntal sidor: 30 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2019.... LÄS MER