Sökning: "Spetskraft 2020"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Spetskraft 2020.

  1. 1. Ändhållplatsladdning av elbussar : En fallstudie av två stadsbusslinjer i Uppsala

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik

    Författare :Joacim Törnqvist; [2019]
    Nyckelord :Elbussar; snabbladdning; pantograf; Vinnova; Spetskraft 2020;

    Sammanfattning : This thesis investigates the charging power and battery capacity needed for fast charging of fully electrical busses at end stations in Uppsala, Sweden. The operator, UL, wants to implement electrical busses by 2020 and a new depot for the city buses is being built with possibility to slow-charge the busses overnight. LÄS MER