Sökning: "Spikplåt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Spikplåt.

 1. 1. Böjprovning av spikplåtsskarvad träbalk

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Ebubekir Korkmaz; Jerry Lundstöm; [2019]
  Nyckelord :Construction timber; nail plate fastener; strength; moment; shear; stiffness.; Konstruktionsvirke; Spikplåt; Hållfasthet; Moment; Tvärkraft; Styvhet.;

  Sammanfattning : This thesis examines the bearing capacity, stiffness, shear and moment force of a continuous wooden beam and how the parameters of the beam changes when the beam is spliced ​​with nail plate. A literature study has been conducted to examine which studies have been carried out in this field. LÄS MER

 2. 2. Bärförmåga hos tvärbelastade inlimmade skruvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Salar Fili; [2015]
  Nyckelord :Träkonstruktioner; Godtycklig förstärkning; Förstärkning; GiR; GIROD; Tvärbelastad; Nyckelord: Inlimmade skruvar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Glued-in Rods (GiR) is a relative new connection type that could be used for creating hidden joints in timber structures. These hidden joints are more esthetic appealing in contrast to ordinary joints with toothed plates, nails and bolts. LÄS MER

 3. 3. Dimensioning aids for nail and screw joints

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Oliver Hagman; Erik Johansson; [2015]
  Nyckelord :träförband; spikförband; skruvförband; enskärigt förband; tvåskärigt förband; träkonstruktion; Eurokod; dimensioneringshjälpmedel;

  Sammanfattning : I Sverige idag används trä som byggnadsmaterial i stor utsträckning, 90 % av alla enfamiljshus som byggs idag är byggda med trämaterial. Vid sammanfogning av olika träelement används olika förbandstyper. LÄS MER