Sökning: "Spill Over"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Spill Over.

 1. 1. Kinesiska direktinvesteringar i Afrika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Fredrika Karlsson; Alexander Åkerström; [2018-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how Chinese foreign direct investments (FDI) affect the social development in Sub-Saharan Africa (SSA). Social development is measured as human development index (HDI) and inequality-adjusted human development index (IHDI). The effects of FDI have been investigated in several studies during the years. LÄS MER

 2. 2. Enhancing Innovation Through Asymmetric Partnerships : How a big corporation can improve its prerequisites for opportunistic adaptation

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Rickard Croy; Anton Wieselblad; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transportbranschen påverkas av accelererande teknologitrender i form av autonoma system, eldrivlinor och en fordonsflotta som är mer uppkopplad än någonsin. Allt detta, i kombination med de ökande kraven på gröna transporter och sofistikerade logistiksystem, innebär nya förutsättningar för att vara konkurrenskraftig i transportindustrin. LÄS MER

 3. 3. Lärarlyftet i engelska för tidigare åldrar : Från engelskundervisare till engelsklärare

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anna-Marie Csöregh; [2018]
  Nyckelord :In-service training; teacher-efficacy; self-efficacy; agency; teacher identity; Lärarfortbildning; teacher-efficacy; self-efficacy; agency; läraridentitet;

  Sammanfattning : Since the beginning of the 21st century the Swedish Government has orchestrated a massive drive for in-service training of teachers working at all stages in primary and secondary school. To focus on teachers’ professional development is high priority as there is empirical evidence that well-trained teachers result in well-educated pupils. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av automatiserat layoutförslag : Layout med human robot-kollaboration

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Mick Christensen; Albin Thörn; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Industrin står inför utmaningar på grund av förkortade produktlivscykler och ökad produktvariation. Nuvarande system har svårt att hantera ökade krav. Kollaborativa robotar (cobots) har utvecklats för att övervinna dessa svårigheter och skapa flexibla och anpassningsbara automatiseringsprocesser. LÄS MER

 5. 5. Spill vid timotejtröskning : hur mycket spills vid olika körhastigheter?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Arvid Ivehag; [2018]
  Nyckelord :Timotej; Gräsfrö; Vallfrö; Gräsfröskörd; Timothy; Skakartröska; Rotortröska;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att göra praktiska tester för att ta reda på vad tröskans hastighet har för betydelse för spillet vid timotejtröskning. I Sverige har det inte tidigare gjorts några omfattande försök just på detta. Under sommaren 2017 har försök gjorts på tre gårdar. LÄS MER