Sökning: "Spill Over"

Visar resultat 21 - 25 av 84 uppsatser innehållade orden Spill Over.

 1. 21. Matbutikers hantering av mjölk och mjölksubstitut; spill och försäljningsstrategi

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Camilla Bratt Forss; Karolina Strömberg; [2018]
  Nyckelord :waste; wastage; management; supermarket; soy milk; almond milk; milk; milk substitutes; ICA; COOP; spill; matbutiker; hantering; coop; ICA; alpro; arla; mjölksubstitut; mandelmjölk; mjölk; sojamjölk;

  Sammanfattning : I dagsläget överproduceras och överkonsumeras mat, samtidigt slängs 30% av all mat som produceras i världen. Matproduktionen står för en stor del av världens miljöbelastning; främst genom animaliska produkter såsom kött och mejeriprodukter, och därför har ämnet blivit mycket omtalat. LÄS MER

 2. 22. En giftfri konstgräsplan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ville Nyström; Kajsa Odelgard; Clara Pierrou; Andreas Eriksson; Alexander Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Artificial turf; granules; EPDM; R-EPDM; SBR; VOC; oral intake; health;

  Sammanfattning : EPDM and R-EPDM granules are used as infill on all of the artificial football fields in Uppsala. The aim of the study was to establish possible health risks related to the infill for players on artificial turf in Uppsala. Furthermore the aim was to investigate the possible ecotoxicological effect on surrounding waterways by the infill material. LÄS MER

 3. 23. Application of ERT and IP for localisation of chlorinated hydrocarbons at a former dry-cleaning facility

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Hedda Jönsson; Anna Wiberg; [2017]
  Nyckelord :Chlorinated hydrocarbons; PCE; Hagforstvätten; Geophysics; Resistivity; Chargeability; Geological features; Man-made structures; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : At Hagforstvätten a dry-cleaning facility operated 1970 – 1993 and leached huge amounts of tetrachloroethene (PCE) to soil and groundwater. This study was conducted at the contaminated site and focused on applying the geophysical methods Electrical Resistivity Tomography (ERT) and Induced Polarization (IP) to investigate if it was possible to locate source zone, degradation zones and groundwater plumes of PCE. LÄS MER

 4. 24. Utredning om hur 4:e generationens fjärrvärmeteknik kan implementeras i Borlänge Energis fjärrvärmenät

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Simon Strand; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genom att samhället utvecklas och bland annat strävar mot effektivare energianvändning, ökning av andelen förnyelsebara energikällor samt sänkta koldioxidutsläpp. Är det ofrånkomligt att energisystemen i samhället inte påverkas. Bland annat så krävs det inte lika mycket energi för att täcka byggnaders energibehov i dag än tidigare. LÄS MER

 5. 25. Konstruktionsförslag av tömningsstationer för storsäckar

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Robin Brink; [2017]
  Nyckelord :Steelconstruction; Liftingunit; Telpher; Emptyingstations; Emptyingpockets; Tarkett.; Stålkonstruktion; Lyftenhet; Telfer; Tömningsstationer; Tömningsfickor; Tarkett.;

  Sammanfattning : Bakgrund Tarkett är ett av världens största golvföretag med verksamhet i mer än 100 länder och har ca 12 000 anställda över hela världen. Tack vare företagets etablering i Ronneby har de en stark förankring till Sverige och i Norden. LÄS MER