Sökning: "Spinal Fusion"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Spinal Fusion.

 1. 1. Barn som genomgår en skoliosoperation - Sjuksköterskans bemötande och omvårdnadsåtgärder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carin Holmström; Julia Sundström; [2016-01-11]
  Nyckelord :Sjuksköterska; bemötande; skolios; barn; familj; skoliosoperation; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Skolios är en missbildning på ryggraden som drabbar främst barn och ungdomar. Det finns olika typer av skolios och likaså olika behandlingsåtgärder. Den som lider av allvarlig skolios behandlas övervägande genom ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 2. 2. FE-Analysis of Stabilization of Cervical Spine Fracture in Ankylosing Spondylitis.

  Magister-uppsats, KTH/Hållfasthetslära (Inst.)

  Författare :Viktor Lison Almkvist; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ankylosing Spondylitis (AS), or Bechterew’s disease, is an inflammatory rheumaticdisease that through the formation of additional bone tissue in the spine eventuallyleads to the complete fusion of the vertebrae, in effect turning the spine into one longbone. Due to the reduced flexibility of the spine with the long lever arms, spinalfractures in AS-patients are relatively common even after minor trauma. LÄS MER

 3. 3. Analysis of Spinal Fusion Versus Nonsurgical Treatment for Chronic Low Back Pain Based on Elisabeth Svensson’s Method

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Yingyan Zhu; [2014]
  Nyckelord :Chronic Low Back Pain; Spinal Fusion; Svensson’s Method; BIS;

  Sammanfattning : The utility of spinal fusion for patients with chronic low back pain is controversial. The aim ofthe current study is to find out whether spinal fusion benefits the patients or not. LÄS MER

 4. 4. Kvalitet och effektivitet vid vård av patienter som genomgår planerad instrumenterad fusion i ländryggen

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Björnberg; [2013-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning. Målet på en av ortopedklinikerna i Västra Götalandsregionen är en vårdtid på högst sju dagar för de patienter som genomgår planerad instrumenterad steloperation i ländryggen på grund av spinal stenos. Bakgrund. Faktorer som påverkar patienten är bland annat hemoglobinvärde före och efter kirurgi och nutritionsstatus. LÄS MER

 5. 5. Is there a correlation between fear avoidance, disability and physical inactivity 2 years after surgery for chronic low back pain? : A cross-sectional study

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreas Widman; [2013]
  Nyckelord :fear of movement; kinesiophobia; low back pain; spinal surgery; disability; physical activity; rörelserädsla; kinesiofobi; ländryggssmärta; ryggkirurgi; funktionsnedsättning; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : AimsThis study examines the effects of surgery for chronic low back pain (CLBP) as well as fear avoidance, disability and levels of rated physical activity in patients treated in 2011. An additional aim was to assess patient’s experience of physiotherapy in primary care following the surgery as well the effect of physiotherapy on above mentioned outcome measures. LÄS MER