Sökning: "Spinal cord injury"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Spinal cord injury.

 1. 1. Analysis of the User Requirements and Product Specifications for Home-Use of the ABLE Exoskeleton

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Katlin Kreamer-Tonin; [2021]
  Nyckelord :Exoskeleton; Lower-limb exoskeleton; Spinal cord injury; Home community; Assistive technology; Exoskelett; nedre extremitet; ryggmärgsskada; hem och samhälle; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Lower-limb exoskeletons are an emerging technology to provide walking assistance to people who have a spinal cord injury (SCI). Until now, exoskeletons have primarily been used in a clinical setting for a range of applications in rehabilitation, and there is potential for exoskeletons to be used by people with SCI at home. LÄS MER

 2. 2. Integration of Bluetooth Sensors in a Windows-Based Research Platform

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Rohan Samandari; [2021]
  Nyckelord :Bluetooth sensors; EEG device; Electroencephalography device; EEG connection; Bitbrain; Python;

  Sammanfattning : This thesis describes how to build a solution for transmitting data from an           Electroencephalography (EEG) device to a server in real-time while guiding the user through a number of predefined exercises. This solution will be used by Spinal Cord Injury (SCI) patients suffering from neuropathic pain, in order to understand if it is possible to predict such pain from EEG. LÄS MER

 3. 3. Investigating the protein-protein Interaction between Aquaporin 4 & Calmodulin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Zahraa Majhool; [2020]
  Nyckelord :aquaporin4 protein-protein; interaction calmodulin ; biochemistry; molecular biology; biokemi; molekylärbiologi; Chemistry;

  Sammanfattning : Around 60 million people around the world are struggling with a traumatic brain or spinal cord injury. The swelling of the brain or spinal cord happen when the water content in the CNS increase due, infection, tumor growth or brain edema. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av sexualitet vid förvärvad ryggmärgsskada : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jasmine Berglund; Hanna Poutiainen; [2020]
  Nyckelord :Sexualitet; förvärvad ryggmärgsskada; kvinnor; upplevelser; omvårdnad; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 250 000 - 500 000 personer i världen av en ryggmärgsskada. Att drabbas av en förvärvad ryggmärgsskada kan innebära fysiska och psykiska förändringar när det gäller exempelvis förmåga att röra sig, känna beröring och andra funktioner i det genitala området, som kan påverka upplevelsen av sexualitet. LÄS MER

 5. 5. Modeling and Evaluation of a Finite Element Cervical Spinal Cord for Injury Assessment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Nicole Valle Olivera; [2020]
  Nyckelord :Biomechanics; Neuronics; Spinal Cord; LS-Dyna;

  Sammanfattning : Motor vehicles collisions and falls have gradually increase the risk for spinal cord injuries. An increased knowledge of the spinal behavior and its injury mechanisms can be used as preventive strategies. LÄS MER