Sökning: "Spinal rörelsebegränsning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Spinal rörelsebegränsning.

 1. 1. A medical device for spinal motion restriction : Development of a device for safe and efficient patient handling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ylva Jersenius; Erika Möller; [2020]
  Nyckelord :Medical device; Prehospital emergency care; Spinal motion restriction; Paramedics; Industrial design engineering; Human-centred design; Usability; Medicinteknisk produkt; Prehospital akutsjukvård; Spinal rörelsebegränsning; Ambulanssjukvårdare; Teknisk design; Användarcentrerad design; Användbarhet;

  Sammanfattning : Prehospital emergency care is facing a paradigm shift. Spinal motion restriction (SMR) is a way to treat trauma patients with symptoms of spinal injury. It was earlier entitled as ‘routine SMR’, and included spine board and cervical collar. LÄS MER

 2. 2. Spinal immobilisering eller spinal rörelsebegränsning – Vilken metod är till minst risk och mest nytta för patienten? : En systematisk och integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Jonsson; Emelie Rosander; [2020]
  Nyckelord :spinal immobilisering; spinal rörelsebegränsning; misstänkt spinal skada; prehospitala behandlingsmetoder; ambulanssjuksköterska; risker och nytta;

  Sammanfattning : Senaste åren har mer evidensbaserad forskning kring immobilisering framträtt. Denna forskning har inriktat sig på att ifrågasätta om spinal immobilisering är den mest gynnsamma behandlingsmetoden vid misstänkt spinal skada. LÄS MER