Sökning: "Spinal"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet Spinal.

 1. 1. Kartläggning av orsaker till reoperationer vid ryggradskirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Pontus Dymén; Signe Harlén; [2020-06-25]
  Nyckelord :Spine; Spinal; Vertebrae; Reoperation; Adverse events; Patient safety;

  Sammanfattning : Background: The quality of perioperative nursing performed affects the incidence of injury and suffering in individual patients. Investigating and mapping the incidence and causes of reoperations is important as the current state of knowledge is inadequate. LÄS MER

 2. 2. Finns det evidens för att höghastighetsmanipulation av nacken kan orsaka stroke?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Andreas Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Chiropraktor; physioterapeut; manipulation; stroke; vertebral artery; carotid artery; cervical spinal manipulation therapy; SMT; High Velocity Low Amplitude Manipulation; HVLA; Orthopedic Manual Therapy; OMT; cerebrovascular dissection; CVD; vertebral arterial dissection; VAD; CAD; CeAD; cerebrovascular insult; CVI; vertebrobasilar disorder; VBI; ICD9; ICD 10; M430; M435; stroke; complications; risk; Kiropraktor; sjukgymnast; fysioterapeut; naprapat; manipulation; stroke; SMT; OMT; VAD; CAD; CeAD; cerebrovaskulär insult; CVI; VBI; ICD9; ICD 10 M430; M435; stroke; risk;

  Sammanfattning : Höghastighetsmanipulation av nacken är en manuell behandlingsteknik mot smärta i framförallt nacken och skuldrorna. Tekniken har enligt flera källor visats hänga samman med risken för att drabbas av skador på de kärl som försörjer hjärnan med blod, med bland annat stroke som följd. LÄS MER

 3. 3. A medical device for spinal motion restriction : Development of a device for safe and efficient patient handling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ylva Jersenius; Erika Möller; [2020]
  Nyckelord :Medical device; Prehospital emergency care; Spinal motion restriction; Paramedics; Industrial design engineering; Human-centred design; Usability; Medicinteknisk produkt; Prehospital akutsjukvård; Spinal rörelsebegränsning; Ambulanssjukvårdare; Teknisk design; Användarcentrerad design; Användbarhet;

  Sammanfattning : Prehospital emergency care is facing a paradigm shift. Spinal motion restriction (SMR) is a way to treat trauma patients with symptoms of spinal injury. It was earlier entitled as ‘routine SMR’, and included spine board and cervical collar. LÄS MER

 4. 4. Investigating the protein-protein Interaction between Aquaporin 4 & Calmodulin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Zahraa Majhool; [2020]
  Nyckelord :aquaporin4 protein-protein; interaction calmodulin ; biochemistry; molecular biology; biokemi; molekylärbiologi; Chemistry;

  Sammanfattning : Around 60 million people around the world are struggling with a traumatic brain or spinal cord injury. The swelling of the brain or spinal cord happen when the water content in the CNS increase due, infection, tumor growth or brain edema. LÄS MER

 5. 5. Spinal immobilisering eller spinal rörelsebegränsning – Vilken metod är till minst risk och mest nytta för patienten? : En systematisk och integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Jonsson; Emelie Rosander; [2020]
  Nyckelord :spinal immobilisering; spinal rörelsebegränsning; misstänkt spinal skada; prehospitala behandlingsmetoder; ambulanssjuksköterska; risker och nytta;

  Sammanfattning : Senaste åren har mer evidensbaserad forskning kring immobilisering framträtt. Denna forskning har inriktat sig på att ifrågasätta om spinal immobilisering är den mest gynnsamma behandlingsmetoden vid misstänkt spinal skada. LÄS MER