Sökning: "Spinalskada"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Spinalskada.

 1. 1. Upplevelser av att leva med traumatisk ryggmärgsskada : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Johanna Berglund; Maria Nygren Engin; [2018]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; Leva med; Livskvalitet; Omvårdnad; Ryggmärgsskada; Spinalskada; Upplevelser;

  Sammanfattning : Traumatisk ryggmärgsskada kan få förödande konsekvenser för individen och drabbar både den skadade och personens anhöriga. Skadan kan orsaka stort lidande och personerna behöver finna hopp om att det finns en framtid och återanpassa sig till det nya livet med skada. LÄS MER

 2. 2. Prehospital spinal immobilisering – en nödvändig åtgärd? : En retrospektiv studie om förekomsten av skador hos patienter utsatta för trauma

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnea Bomgren; Julia Tysklind; [2017]
  Nyckelord :spinal immobilisering; trauma; prehospital; ambulans; prehospitalt omhändertagande; spinal skada;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysiskt trauma är den vanligaste dödsorsaken bland människor under 40 år i västvärlden. Spinal immobilisering är en viktig del i det prehospitala omhändertagandet av traumapatienter där skada på kotpelare och ryggmärg kan misstänkas. LÄS MER

 3. 3. Ren Intermittent Kateterisering vid traumatisk spinalskada. : Hanteringsstrategier och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Regina Persson; Cecilia Walter de Perlét; [2014]
  Nyckelord :Spinal injury; quality of life; clean intermittent catheterization; patient experiences; coping strategy; stress; Spinalskada; livskvalitet; ren intermittent kateterisering; patientupplevelser; hanteringsstrategier; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever cirka 5000 personer med spinalskada. Där spinalskadan lett till nedsatt blåsfunktion är ren intermittent kateterisering (RIK) den metod som rekommenderas i första hand.Syfte: Att undersöka hur personer med traumatisk spinalskada som använder ren intermittent kateterisering (RIK) upplever detta. LÄS MER

 4. 4. UTVECKLING AV RÄDDNINGSUTRUSTNING FÖR SPINALSKADADE PATIENTER

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Aldin Sumic; Andrea Slaattelia Larsson; [2014]
  Nyckelord :räddningsutrustning; designingenjör; design; ingenjör; spinal; spinalskadad; ambulans; prehospital; vård; sjukhus; ryggskada; nackskada; vakuum; skopbår; vakuummadrass; röntgen; akut; akutmottagning; patient; akutvård; ambulansbår; bår;

  Sammanfattning : Designingenjörsstudenterna, Aldin Sumic och Andrea Slaattelia Larsson på Högskolan i Skövde har i samarbete med företaget, AB Germa, arbetat med ett produktutvecklingsprojekt under våren 2014. Syftet med uppdraget var att hitta lösningar till en eventuell konceptuell “vakuum-skop” genom att använda Germas befintliga vakuumteknik för att immobilisera en patient med misstänkt spinalskada och integrera den i den befintliga skopbåren med dess funktion att “skopa upp” en patient från olycksplatsen. LÄS MER

 5. 5. Tillfredställelse med vardagsaktiviteter och självrapporterad hälsa hos personer med och utan spinalskada

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Stina Andersson; Sara Karsten; [2013]
  Nyckelord :Aktivitet; arbetsterapi; tillfredsställelse; hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att kunna vara delaktig i aktiviteter anses vara sammankopplat med tillfredsställelse i aktivitet som i sin tur kan relateras till att ha hälsa. Tidigare forskning undersöker livstillfredsställelsen i livet som helhet hos personer med spinalskada. LÄS MER