Sökning: "Spine"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet Spine.

 1. 1. Kartläggning av orsaker till reoperationer vid ryggradskirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Pontus Dymén; Signe Harlén; [2020-06-25]
  Nyckelord :Spine; Spinal; Vertebrae; Reoperation; Adverse events; Patient safety;

  Sammanfattning : Background: The quality of perioperative nursing performed affects the incidence of injury and suffering in individual patients. Investigating and mapping the incidence and causes of reoperations is important as the current state of knowledge is inadequate. LÄS MER

 2. 2. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Effects of pillows on sleep ergonomics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Xia Tran; [2020]
  Nyckelord :pillow; sleeping comfort; simulation; ergonomics; customer study; customer survey; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Pillows are an important part of sleeping comfort. The goal of the master thesis was to get a better understanding of pillows for IKEA. To reach that goal, a customer study of 20 customers was performed. Information about and measurements of each customer were collected in order to find a pattern between data and opinions of pillows. LÄS MER

 4. 4. Finns det evidens för att höghastighetsmanipulation av nacken kan orsaka stroke?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Andreas Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Chiropraktor; physioterapeut; manipulation; stroke; vertebral artery; carotid artery; cervical spinal manipulation therapy; SMT; High Velocity Low Amplitude Manipulation; HVLA; Orthopedic Manual Therapy; OMT; cerebrovascular dissection; CVD; vertebral arterial dissection; VAD; CAD; CeAD; cerebrovascular insult; CVI; vertebrobasilar disorder; VBI; ICD9; ICD 10; M430; M435; stroke; complications; risk; Kiropraktor; sjukgymnast; fysioterapeut; naprapat; manipulation; stroke; SMT; OMT; VAD; CAD; CeAD; cerebrovaskulär insult; CVI; VBI; ICD9; ICD 10 M430; M435; stroke; risk;

  Sammanfattning : Höghastighetsmanipulation av nacken är en manuell behandlingsteknik mot smärta i framförallt nacken och skuldrorna. Tekniken har enligt flera källor visats hänga samman med risken för att drabbas av skador på de kärl som försörjer hjärnan med blod, med bland annat stroke som följd. LÄS MER

 5. 5. A medical device for spinal motion restriction : Development of a device for safe and efficient patient handling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ylva Jersenius; Erika Möller; [2020]
  Nyckelord :Medical device; Prehospital emergency care; Spinal motion restriction; Paramedics; Industrial design engineering; Human-centred design; Usability; Medicinteknisk produkt; Prehospital akutsjukvård; Spinal rörelsebegränsning; Ambulanssjukvårdare; Teknisk design; Användarcentrerad design; Användbarhet;

  Sammanfattning : Prehospital emergency care is facing a paradigm shift. Spinal motion restriction (SMR) is a way to treat trauma patients with symptoms of spinal injury. It was earlier entitled as ‘routine SMR’, and included spine board and cervical collar. LÄS MER