Sökning: "Spire Ohlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Spire Ohlsson.

  1. 1. Upplevelser av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

    Författare :Sofie Franzén; Spire Ohlsson; [2016]
    Nyckelord :Inflammatory bowel diseases; qualitative; everyday life; lived experiences; Inflammatoriska tarmsjukdomar; kvalitativ; vardagsliv; upplevda erfarenheter;

    Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) innefattar sjukdomarna Ulcerös kolit och Morbus Crohn. Miljöfaktorer och förändrade kostvanor tros vara anledningar till att IBD-fallen ökat i USA och västra Europa på kort tid. I Sverige drabbas cirka 500 personer av Morbus Crohn varje år och Ulcerös kolit drabbar ca 900 personer per år. LÄS MER