Sökning: "Spline Interpolation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Spline Interpolation.

 1. 1. Metoder för kartering av bäckar och diken med användning av Nationella höjdmodellen och hydrologisk modellering : En undersökning av olika interpolationsmetoder och upplösningar av digitala höjdmodeller för generering av mindre vattendrag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Magnus Grumer; [2018]
  Nyckelord :streams; ditches; hydrological modeling; National Elevation Model; DEM; LIDAR; GIS; bäckar; diken; hydrologisk modellering; Nationella höjdmodellen; DEM; LIDAR;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har det undersökts om digitala höjdmodeller, framställda från LIDAR-data som insamlats av Lantmäteriet, kan användas för komplettera och lokalisera nya bäckar och diken som inte finns med i Lantmäteriets databaser idag. I Lantmäteriets verksamhet karteras bäckar och diken först och främst idag med hjälp flygfotografier i stereo. LÄS MER

 2. 2. Comparison of heat maps showing residence price generated using interpolation methods

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Mark Wong; [2017]
  Nyckelord :comparison interpolation methods residence price heat map kriging thin plate spline inverse distance weighting; jämförelse interpolationsmetoder bostadspriser färgdiagram kriging thin plate spline inverse distance weighting;

  Sammanfattning : In this report we attempt to provide insights in how interpolation can be used for creating heat maps showing residence prices for different residence markets in Sweden. More specifically, three interpolation methods are implemented and are then used on three Swedish residence markets. LÄS MER

 3. 3. Heterogeneous Optimality of Lifetime Consumption and Asset Allocation : Growing Old in Sweden

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jessica Radeschnig; [2017]
  Nyckelord :Finite Horizon Stochastic Dynamic Programming; Swedish Pensions; Law of Large Numbers; Spline Interpolation; Dynamic Programming Practical Manual;

  Sammanfattning : This thesis covers a utility optimizing model designed and calibrated for agents of the Swedish economy. The main ingredient providing for this specific country is the modeling of the pension accumulation and pension benefits, which closely mimics the Swedish system. LÄS MER

 4. 4. Comparison and Evaluation of Didactic Methods in Numerical Analysis for the Teaching of Cubic Spline Interpolation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Abtihal Al-Jubainawi; [2017]
  Nyckelord :Numerical Analysis; Didactics; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In mathematical education it is crucial to have a good teaching plan and to execute it correctly. In particular, this is true in the field of numerical analysis. Every teacher has a different style of teaching. This thesis studies how the basic material of a particular topic in numerical analysis was developed in four different textbooks. LÄS MER

 5. 5. Parameter selection and derivative conditions for B-splines applied to gas turbine blade modeling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Andreas Söderlund; [2015]
  Nyckelord :B-splines; spline interpolation; parameter selection; knot selection; Bezier curves; NURBS; derivative conditions; geometric continuity; turbine blade; turbine; compressor; compressor blade; interpolation; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In gas turbine blade modeling a stable but yet flexible method of describing the blade shape is crucial. Polynomials and B ́ezier curves have previously been used and in this paper B-splines are employed instead. LÄS MER