Sökning: "Sponsored Content"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Sponsored Content.

 1. 1. Tillit till influencers – av betydelse eller nonsens? : En kvalitativ studie om påverkande faktorer och marknadsföringsresultat

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Marie Pettersson; Minette Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Social Utbytesteori; Tillit; Expertis; Fysisk Attraktivitet; Homofili; Autenticitet; Köpintention; Varumärkesattityd; Lojalitet;

  Sammanfattning : Today, thanks to the internet, marketers reach a wider audience than with traditional advertising. Social platforms enable people to interact and share content in various kinds. Influencer marketing is a marketing technique that is increasing and has a high growth rate. LÄS MER

 2. 2. Followers’ Perception of Transparency in Persuasive Intent : The Role of Parasocial Relationship and Persuasion Knowledge in Sponsored Content

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rebecca Frölander; Johanna Gullbrandsson; [2022]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Social Media Influencers; Parasocial Relationship; Persuasion Knowledge; Transparency; Sponsored Content;

  Sammanfattning : Background: Social media marketing has grown rapidly in recent years and has become a standard tool for marketers. As a result, companies use social media influencers (SMIs) to reach their target audiences. One important aspect of influencer marketing is the relational aspect. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Influencers, Hot or Not? : An Exploratory Study of the Perceptions towards Sustainable Fashion Influencers on Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Marilyn Palin; Wilma Sköld; [2022]
  Nyckelord :Generation Z; Social Media Influencer; Sustainable Fashion; Instagram;

  Sammanfattning : Background: Given consumers’ rising awareness of the environmental damages caused by the fashion industry, brands now discuss sustainability in relation to their products often through using social media platforms. With the ambition to shift consumers’ purchasing behavior, firms strive to collaborate with influencers to endorse their sustainable products. LÄS MER

 4. 4. Utrikesfödda kvinnors integration på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om hur socialarbetare och utrikesfödda kvinnor upplever integration

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Iman Zangeneh Bakhtiari; Adela Kamran; [2022]
  Nyckelord :utrikesfödd; kvinnor; integration; intersektionalitet; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate what the social work behind the integration of foreign-born women in the labor market looks like and how social workers experience integration. The second purpose was also to investigate how foreign-born women themselves experience integration in a country that is new to them. LÄS MER

 5. 5. Sponsring inom Formel 1 : en kvantitativ studie om kongruens och varumärkespersonlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mikaela Sandgren; Emma Thiel; Rebecka Karlsson; [2022]
  Nyckelord :congruence; brand personality; sponsorship; Formula 1; motorsport; kongruens; varumärkespersonlighet; sponsring; Formel 1; motorsport;

  Sammanfattning : Studien undersökte sponsring, som har kommit att bli ett uppmärksammat marknadsföringsverktyg och forskningsfält. Specifikt har studien fokuserat på motorsport och ligan Formel 1, som är den snabbast växande sporten sett till antal följare. LÄS MER