Sökning: "Sponsors"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet Sponsors.

 1. 1. Det sportsliga resultatets påverkan på sponsorskap : En explorativ studie om sponsorgivarens inställning till det sportsliga resultatets påverkan på sponsorskapet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Madeleine Fredholm Lundgren; Martin Berggren; [2020]
  Nyckelord :Sponsorship; brand reputation; exposure; on field performance; communication; Sponsorskap; varumärkesanseende; exponering; sportsligt resultat; kommunikation;

  Sammanfattning : Sponsorship is one of the most effective marketing strategies for corporations to communicate with their target audience as well as improving their brand. The most common sponsorship is sports related, despite this there is a lack of research regarding the on-field performance effect on sponsorship. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas en allsvensk fotbollsklubb av att flytta till en multiarena? : En kvalitativ studie om AIK:s och Hammarbys arenaflytt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Wahlroos; Johan Sjöholm; [2020]
  Nyckelord :Multi arenas; profit-orented; football club; Allsvenskan; supporters; sponsoring; AIK; Hammarby; Multiarenor; kommersialisering; fotbollsklubb; Allsvenskan; supportrar; sponsring; AIK; Hammarby;

  Sammanfattning : I takt med fotbollens kommersialisering har det blivit vanligt att europeiska fotbollsklubbar flyttat från klassiska arenor till multiarenor. Det hela är ett nytt fenomen i svensk och nordisk fotboll, där endast ett fåtal arenor kan klassas som multiarenor. LÄS MER

 3. 3. Kan företag påvisa en positiv effekt av sin sponsring? : En explorativ studie om hur företag mäter effekten av sin sponsring samt hur sponsring påverkar deras varumärkesimage

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jenny Ahlin; Klara Hällerfors; [2020]
  Nyckelord :Brand Equity; Effect measurement; Goal setting; Sponsorship; Sport; Trademark.; Brand Equity; Effektmätning; Idrott; Målsättning; Sponsring; Varumärke.;

  Sammanfattning : Att sponsra idrottsorganisationer är ett väletablerat och vanligt förekommande fenomen bland företag. Miljontals kronor pumpas in i olika idrottsorganisationer med syfte att förbättra företags anseende om deras verksamhet samt varumärke. LÄS MER

 4. 4. State-Sponsored Terrorism : The case of Pakistan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Filip Areström; [2020]
  Nyckelord :Pakistan; USA; State-sponsored terrorism; Defensive realism;

  Sammanfattning : This thesis aims to understand why Pakistan is not on the US State Departement's list of state sponsors of terrorism. This has been done via a theoretical case study that makes use of the US code to identify what makes a country qualify for the State Department's list. LÄS MER

 5. 5. Hur idrottsföreningar bedriver verksamheter ekonomiskt : En kvalitativ intervjustudie med åtta idrottsföreningar i Värmland

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rasmus Berggren; Amanda Chienh; [2020]
  Nyckelord :Sports; Non-Profit Sportsorganisations; Financial Management; Sport; Ideella Idrottsföreningar; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Ekonomin har blivit viktigare för idrottsföreningar där omsättningen ökar samtidigt som samhället och förbund ställer högre krav på föreningarna än tidigare. Idrottsföreningar är i grunden ideella verksamheter, men precis som företag behöver de generera intäkter för att fortleva. LÄS MER