Sökning: "Sponsorship Management"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Sponsorship Management.

 1. 1. Konsumentuppfattning av livsmedelsbutikers sponsringsaktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Sundström; Tim Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Sponsorship; sponsorship activities; marketing; grocery stores; Sponsring; sponsringsaktivitet; marknadsföring; livsmedelsbutiker;

  Sammanfattning : Denna studie är en del av ett examinerade moment i form av ett examensarbete för två studenter vid Högskolan Dalarna. Där den ena har studerat Detaljhandelsprogrammet och den andra studerat Sport Management. LÄS MER

 2. 2. Personlig varumärkesuppbyggnad och sociala medier : Ur den individuella idrottarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Casper Wolter; Anton Bergström; [2020]
  Nyckelord :Brand management strategy; Brand Marketing; Personal Branding; Athlete Branding; Social Media; Brand Development; Sponsorship; Strategier för varumärkeshantering; Varumärkesmarknadsföring; Personlig marknadsföring; Idrottsmarknadsföring; Sociala Medier; Varumärkesutveckling; Sponsorskap;

  Sammanfattning : Idrottssektorn är inte vad den en gång i tiden varit, kommersialiseringen och professionaliseringen har medfört ett ökat resurskrav på idrottssektorn. Idrottsföreningar och individuella idrottare måste idag arbeta för att bygga upp ett starkt varumärke för att införskaffa sig de resurser som krävs för att bedriva den önskade idrotten. LÄS MER

 3. 3. DO CONSUMERS BELIEVE EACH OTHER ONLINE? : A study of how consumers assess credibility of brand-related UGC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Ketola; Sandra Norrman; [2019]
  Nyckelord :UGC; brand-related UGC; user-generated content; consumer-generated content; consumer power; consumer response; e-WOM; brand perception; co-creation; brand communication; UGC marketing; brand management; communication process; credibility;

  Sammanfattning : With the gradual rise of Web-2.0 based platforms, Internet users were given the possibility to interact with each other in virtual communities. LÄS MER

 4. 4. The Untold Story of the Sponsee - A Study of the Sponsorship Strategy of Swedish Elite Football Clubs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Ivarsson; Måns Claeson; [2019]
  Nyckelord :Sponsorship; Sponsee Sponsorship Strategy; Brand Image Strategy; Relationship Strategy; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis purpose: This study aims to establish an understanding of the sponsee sponsorship strategy, with the purpose of expanding on the academic understanding and narrowing the identified research gap. Methodology: A qualitative study through semi-structured interviews with Swedish elite football clubs was conducted to answer how the sponsee strategically engage in sponsorships. LÄS MER

 5. 5. Should we stay or should we go? - Key brand elements that can be affected by sponsorship issues and how to communicate the “go-decision”

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Ivarsson; Carolin Bruder; Helena Lübeck; [2018]
  Nyckelord :Sport sponsorship; crisis management; on-the-field misbehaviour; off-the-field misbehaviour; external communication; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is to examine how sponsorship crises can affect brands. Especially brands that have decided to part from their athletes are taken into account in this paper. Besides that, it aims to establish managerial guidelines that help to communicate the termination of sponsorship activities. LÄS MER