Sökning: "Sponsring"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet Sponsring.

 1. 1. Torpedhockey, äta orm och samhällsprojekt. : En fallstudie om utvecklingen av Djurgården Hockeys varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Kevin Törnblom; [2020]
  Nyckelord :Brands; brand identity; financial stability; community work; Varumärken; varumärkesidentitet; ekonomisk stabilitet; samhällsprojekt;

  Sammanfattning : Det är år 2020 få klubbar i svensk elitishockey som är ekonomiskt hållbara och i lägre divisioner når inte klubbarna sportslig framgång utan stora ekonomiska risker. Djurgårdens IF har vunnit flest svenska mästerskap i ishockey för herrar i Sverige och har en verksamhet med en stabil ekonomi samtidigt som klubben år 2020 är i toppskiktet i landets högsta divisioner för herrar, damer och juniorer i ishockey. LÄS MER

 2. 2. Idrottssponsring värdefull eller värdelös...?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Zacharias Berg; Alexander Thörnholm; [2020]
  Nyckelord :Exchange; Theory; Sponsring; värdesättning; Sport; Idrott;

  Sammanfattning : Den här studien kommer från en bakgrund där sponsring har förändrats över lång tid. Tidigare har det varit förknippat med välgörenhet och oegennytta medan det idag är kantat av ordet samarbete istället. Till och med till den grad där många inte ens vill kalla en sponsor för en sponsor utan snarare för en partner. LÄS MER

 3. 3. “Om vi går in med en viss summa vill vi få tillbaka samma summa fast i en annan valuta” : En kvalitativ jämförande fallstudie av sponsring i varumärkesbyggande syfte

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecca Andersson; Elin Nylander; [2020]
  Nyckelord :Sponsring; relationer; värderingar; evenemang; image;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Sensommar! Festivalen och Way out West är två festivaler som varit omdebatterad i media, Sensommar! Festivalen med anledning av en kontroversiell artistbokning och Way out West som kritiserats för att vara ett översponsrat evenemang. Bakom festivalerna finns företag som i egenskap av sponsorer möjliggör arrangemangen och i sin tur får något i utbyte - i många fall synlighet i samband med evenemangen. LÄS MER

 4. 4. Konkurrensfördelar i sponsornätverk : En kvalitativ studie om hur nätverk bidrar till konkurrensfördelar för sponsorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Albin Sundberg; Marielle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sponsring; Nätverkande; Affärsutveckling; Konkurrensfördelar;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att öka förståelsen kring hur nätverkande bidrar till sponsorers skapande av konkurrensfördelar. Metod: Genom djupgående intervjuer med företag kopplade till två olika sponsornätverk, ämnar studien öka förståelsen kring hur nätverkande bidrar till sponsorers skapande av konkurrensfördelar. LÄS MER

 5. 5. Sponsring : En kvalitativ studie om idrottsföreningars arbete kring sponsring, med avgränsning till sporten padel.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Frida Litzén; [2020]
  Nyckelord :Sponsring; idrott; sport management; padel; relationsmarknadsföring; engagemang; aktivering; exponering; association; kommunikation; word of mouth;

  Sammanfattning : Syftet i denna uppsats har varit att undersöka hur idrottsföreningar arbetar kring sponsring, där en avgränsning till sporten padel har gjorts. Denna studie har tydligt visat på att en viktig faktor i ett sponsorsamarbete är att skapa en bra relation med sina sponsorer. LÄS MER