Sökning: "Spontaneous Return"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Spontaneous Return.

 1. 1. Vad är undervisning i förskolan? : En kvalitativ studie av hur begreppet undervisning tolkas och används i förskolans praktik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Hargeström; Lina Gabriella Chamoun; [2019]
  Nyckelord :Teaching; Learning; Care; Development; Preschool; Preschool teachers; Undervisning; lärande; omsorg; utveckling; förskola; förskollärarna;

  Sammanfattning : The term teaching became a part of the Swedish curriculum in 2018. The term was supposed to contribute a new understanding for teaching in preschools. The curriculum says that teaching should cover both care, development and learning and that these should become a whole. LÄS MER

 2. 2. A Long Way Home : Spontaneous Returns and Potential Returns of Syrian Refugees Examined

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Shant Kerbabian; [2019]
  Nyckelord :Syria; Return Migration; Spontaneous Return; Syrian Refugees; Diaspora; Homeland; Transnationalism;

  Sammanfattning : The recent wave of Syrian refugees’ spontaneous return to conflict areas in Syria is not a new phenomenon, various cases of return to areas that do not meet safety and security standards has happened in cases like Somali refugees returning from Kenya or Angolan refugees returning from Zambia and the Democratic Republic of Congo. However, the Syrian case is important to study in order to examine any new patterns or elements in refugee returns that could arise or could be unpacked by looking into the Syrian case. LÄS MER

 3. 3. En annan stad är möjlig! : En studie om rätten till staden och urbana sociala rörelser i Hamburg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ninni Wallström; [2015]
  Nyckelord :the right to the city; neoliberal urban planning; urban social movements; Germany; Hamburg; rätten till staden; neoliberal urbanisering och planering; urbana sociala rörelser; Tyskland; Hamburg;

  Sammanfattning : The right to the city has lately become the rallying cry for many urban social movements all over the world to challenge neoliberal planning, gentrification, the privatization of urban commons and growing spatial and social gaps in city and society. This senior essay studies urban social movements that in different ways advocate the idea of the right to the city. LÄS MER

 4. 4. Kemi med andra ord : Gymnasieelevers användning av vetenskapligt och vardagligt språk i ett spel om kemiska begrepp

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Isabella Hammarström; [2015]
  Nyckelord :scientific language; interlanguage; colloquial language; metaphors; helpwords; phonetic metaphors; assessment for learning;

  Sammanfattning : This thesis investigates upper secondary students’ usage of scientific and colloquial language through a custom-designed game. The aim of the game is for the participants to, without any time limit, explain chemical concepts using other words than the one written on the playing card so that the partner is able to guess what the target concept is. LÄS MER

 5. 5. Nytt liv på gammal kaj

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Agnes Mikulowska Madsen; [2015]
  Nyckelord :Skeppsbron; Skeppsbrokajen; Gamla Stan; Fisk; Fiskmarknad; Saluhall; Torg; Foodtruck;

  Sammanfattning : Att Skeppsbron är lika gammalt som Stockholm självt införlivar platsen med ett enormt kulturhistoriskt arv olikt många andra ställen.I takt med att Stockholm under 1600-talets stormaktstid blev en huvudstad av Europeisk betydelse, ökade handeln på Skeppsbron. LÄS MER