Sökning: "Spontaneous Return"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Spontaneous Return.

 1. 1. Påverkar prehospitala luftvägshjälpmedel överlevnaden hos patienter som drabbats av hjärtstopp? : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jonatan Henriksson; Jens Tedmar; [2020]
  Nyckelord :Out of hospital cardiac arrest OHCA; Ambulance nurse; Prehospital; Airway management; Endotracheal intubation; Laryngeal mask; Bag valve mask; Nursing; Hjärtstopp utanför sjukhus; Ambulanssjuksköterska; Prehospital; Luftvägshantering; Endotracheal intubering; Larynxmask; Mask och blåsa; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Vid ett prehospitalt hjärtstopp krävs utöver hjärt- och lungräddning med bröstkompressioner och defibrillering med hjärtstartare, även avancerad luftvägshantering för att skapa en fri luftväg vilket ambulanssjuksköterskan ansvarar för. Det finns en mängd olika luftvägshjälpmedel som ambulanssjuksköterskan kan använda sig av. LÄS MER

 2. 2. Resultat av mekaniska bröstkompressioner vid hjärtstopp utanför sjukhus : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Thomas Halin; Helena Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Mechanical chest compressions; Out-of-hospital; Survival; Hjärtstopp; Mekaniska bröstkompressioner; Utanför sjukhus; Överlevnad;

  Sammanfattning : Nationellt drabbas varje år flera tusentals människor av hjärtstopp utanför sjukhus. För att öka chansen till överlevnad hos dessa individer är snabbt påbörjad hjärt-lungräddning av god kvalité av största vikt. LÄS MER

 3. 3. The Fight to Protect the Amazon: The Environmental Discourse of the Waorani Resistance Movement

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Charlotte Severns; [2020]
  Nyckelord :extractivism; the Amazon; Waorani; environmental discourses; social resistance movements; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ecuador has experienced a drastic political transformation since the return to neoliberalism under the reign of president Lenin Moreno. Political contentions between the government, environmentalists, and indigenous peoples have led to increased social resistance, protesting the use of extractivism and other neoliberal policies to increase economic growth and relieve national debt. LÄS MER

 4. 4. Vad är undervisning i förskolan? : En kvalitativ studie av hur begreppet undervisning tolkas och används i förskolans praktik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Hargeström; Lina Gabriella Chamoun; [2019]
  Nyckelord :Teaching; Learning; Care; Development; Preschool; Preschool teachers; Undervisning; lärande; omsorg; utveckling; förskola; förskollärarna;

  Sammanfattning : The term teaching became a part of the Swedish curriculum in 2018. The term was supposed to contribute a new understanding for teaching in preschools. The curriculum says that teaching should cover both care, development and learning and that these should become a whole. LÄS MER

 5. 5. A Long Way Home : Spontaneous Returns and Potential Returns of Syrian Refugees Examined

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Shant Kerbabian; [2019]
  Nyckelord :Syria; Return Migration; Spontaneous Return; Syrian Refugees; Diaspora; Homeland; Transnationalism;

  Sammanfattning : The recent wave of Syrian refugees’ spontaneous return to conflict areas in Syria is not a new phenomenon, various cases of return to areas that do not meet safety and security standards has happened in cases like Somali refugees returning from Kenya or Angolan refugees returning from Zambia and the Democratic Republic of Congo. However, the Syrian case is important to study in order to examine any new patterns or elements in refugee returns that could arise or could be unpacked by looking into the Syrian case. LÄS MER