Sökning: "Spontvägg"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Spontvägg.

 1. 1. Erfarenheter från användning av sekantpålning som stödkonstruktion : Fallstudier från projekt i Sverige

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Marcus Höglund; Oscar Forsén; [2015]
  Nyckelord :Secant piling; Support structure; Piling; CFA; CFA; CSP; Building; Ground work; Tunnel; Shaft; Sheet pile wall; Retaining wall; Sekantpålning; Stödkonstruktion; Pålning; CFA; CFA; CSP; Anläggning; Grundarbete; Tunnel; Schakt; Spontvägg; Stödmur;

  Sammanfattning : Målet med rapporten är att redovisa erforderliga maskiner, personal och erfarenhetsdata för sekantpålning. Detta kan utnyttjas vid jämförelse med andra pålningsmetoder av företag. Sekantpålning används som en stödkonstruktion, vars uppgift är att stötta jordmassor vid schakt. LÄS MER

 2. 2. Spontberäkning Norra Länken NL51 : Jämförelsestudie av beräkningsmetoder för jordtryck mot sponter

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Erik Jakobsson; Pablo Romero; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I januari 2008 ingick Vägverket ett avtal med Hochtief-Oden-Tunnelling, ett konsortium bestående av det tyska företaget Hoechtief Counstruction Ag samt den Svenska aktören Oden Anläggningsentreprenad AB. Entreprenaden avsåg byggandet av Norra Länken etapp 51 betongtunnel Värtan. LÄS MER

 3. 3. Momentreduktion i spontvägg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Rikard Nagy; [2010]
  Nyckelord :konstruktioner; spont; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar fenomenet momentreduktion. Reduktionen uppstår då en spontvägg deformeras och krafterna i jorden omfördelas. I arbetet har fyra olika spontdimensioneringsmetoder behandlats som på olika sätt leder till ett dimensionerande moment. LÄS MER