Sökning: "Sport and health"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden Sport and health.

 1. 1. Hur påverkas idrottsvarumärken av sponsoravtal med spelbolag? : En komparativ studie mellan Linköping HC och Brynäs IF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Michael Corsini; Charlie Edman; [2019]
  Nyckelord :brand; sponsorship; sports; gambling; Betsson; Bauhaus; Linkoping HC; Brynas IF; SHL; varumärke; sponsring; idrott; spelbolag; Betsson; Bauhaus; Linköping HC; Brynäs IF; SHL;

  Sammanfattning : Today' s Sport organizations faces many challenges; they are to compete not just only on the pitch but also in many other fields. The commercialization of sports has contributed to that these sport organizations has evolved to be more like a regular company rather than just a non-profit sport team. LÄS MER

 2. 2. Lärandemålens förmedlande och mottagande inom ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Daniel Norman; [2019]
  Nyckelord :Lärandemål; inlärningsstil; sinnespreferens;

  Sammanfattning : Det finns flera studier som har undersökt om lärare förmedlar lärandemål till sina elever i ämnet idrott och hälsa, men färre har undersökt hur de förmedlas. Denna undersökning fokuserar därför på att ta reda på hur lärandemålen förmedlas till eleverna i ämnet. LÄS MER

 3. 3. INTERNET-BASED MINDFULNESS-ACCEPTANCE-COMMITMENT IN SPORTS: A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrik Andersson; Mikael Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sport psychology; self-care program; ACTSPORT; MAC; Acceptance and Commitment Therapy.; Idrottspsykologi; självhjälpsprogram; ACTSPORT; MAC; Acceptance and Commitment Therapy.;

  Sammanfattning : The psychological aspects of sports is crucial for performance and important for sustaining good mental health. Despite this, efforts to improve those aspects are surprisingly rare and partly due to stigmatization of help-seeking together with lack of time and economic resources. LÄS MER

 4. 4. En syn på hur man kan motivera elever i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Åkesson; Jasmin Besic; [2019]
  Nyckelord :self-determination theory; lärare; idrott och hälsa; grundskola; autonomi; kompetens; samhörighet; motivation;

  Sammanfattning : Enligt kursplanen för ämnet idrott och hälsa ska undervisningen skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga (Skolverket, 2011). Samtidigt visar rapporter från Skolverket att frånvaron i ämnet idrott och hälsa är hög jämfört med andra ämnen. LÄS MER

 5. 5. Är det några skillnader på pojkar och flickors delaktighet i ämnet idrott och hälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Veronica Carty Linner; [2019]
  Nyckelord :Gender differences; gender theory; participation; sports and health qualitative method;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka delaktigheten bland pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa på högstadiet. Jag vill se om det är några skillnader och se över vilka bakomliggande faktorer det isåfall finns. LÄS MER