Sökning: "Sport events"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden Sport events.

 1. 1. Staden som arena : En studie av idrottsevenemangens effekter kopplat till utvecklingen av Kalmar som turiststad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Alice Ekström Syraka; Emelie Gottfridsson; [2020]
  Nyckelord :Kalmar; sports-tourism; sports-event; effects; destination development; Kalmar; idrottsturism; idrottsevenemang; effekter; destinationsutveckling;

  Sammanfattning : Idrottsturism är ett växande segment inom turismindustrin och idrottsevenemang används ofta av destinationer för att attrahera turister. Med modiga eldsjälar och duktiga arrangörer har Kalmar vuxit till en evenemangsstad med en bred portfölj av idrottsevenemang som bidragit med olika effekter. LÄS MER

 2. 2. Pyroteknik och fotboll: en analys av normer kring brukandet av pyroteknik på svenska fotbollsarenor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Jacob Närhi; [2019]
  Nyckelord :football; norms; pyrotechnics; supporter culture; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to map and analyse the discrepancy between legal norms, the framework of the Swedish Football Association and the social norms that exist within supporter groups, regarding the use of illegal pyrotechnics in Swedish football. The widespread use of pyrotechnics has become a debate involving more or less anyone with an interest in Swedish football. LÄS MER

 3. 3. Evaluating the Usability and Suitability of a Live Hockey Visualization in Mobile Augmented Reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Weinz; [2019]
  Nyckelord :Human-computer interaction; mobile augmented reality; sports; usability; suitability; information visualization.;

  Sammanfattning : During the last couple of years, mobile augmented reality (MAR) has seen an increase in its potential due to improved available hardware and software. Applications such as Pokémon GO and IKEA Place are just a few of the successful ways MAR can be used in. LÄS MER

 4. 4. Ett mål som missar målet - En kvantitativ studie om hur sinnestillståndet arousal påverkar den kognitiva förmågan och mottagligheten för reklambudskap i sportsammanhang

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Lovisa Wilhelmsson; Sofia Segerfors; [2019]
  Nyckelord :Sport Event; Arousal; Cognitive Ability; Commercial Complexity;

  Sammanfattning : Today, sport events play an important part of companies´ marketing strategies. This is mostly due to the huge interest sport manages to evoke among people. Thus, commercial costs during these events are extensive and at times even excessive. LÄS MER

 5. 5. ‘Hot Planet, Cool Athletes’: A Case Study of Protect Our Winters and the Role of Ski Activism in Combating Climate Change

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ioana Mihala; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; New Social Movement; Ski Activism; Climate Change; Winter Tourism; POW; Lifestyle Sports;

  Sammanfattning : Despite the high vulnerability of alpine environments to climate change, adaptation and mitigation within the winter sport industry have only recently received consideration. However, the focus has been mainly on the adaptation measures of the ski resort operators (supply side), not taking into consideration other actors (demand side) or attempts aiming for a sustainable form of winter tourism. LÄS MER