Sökning: "Sport facilities"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Sport facilities.

 1. 1. Arenorna En studie om planeringen av Göteborgs nya evenemangsområde och arenornas ställning inom kulturvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Wackfelt Sebastian; [2021-01-13]
  Nyckelord :Stadiums; Sport facilities; Integrated conservation; planning processes;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet2020, 180 hpGrundnivå2020:17.... LÄS MER

 2. 2. The Relationship Between the Growth of Health Amenities and Human Capital : A study examining the relationship between the growth of health amenities and the share of high human capital individuals in the Swedish municipalities

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Nyqvist; [2020]
  Nyckelord :Health amenities; Human capital; Lifestyle; Health; Amenities; Sport amenities; Retail-oriented health amenities; Creative class;

  Sammanfattning : Despite the well-known benefits associated with physical activity, the lack of physical exercise has risen to become one of the most severe health-related problems of the 21st century. Previous studies have found a good health profile and frequent engagement in physical activities to be positively correlated with productivity and mental well-being. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars upplevelse av tillgänglighet till idrott : En kvalitativ undersökning om ungdomar i två idrottssvaga kommuner

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jan Akteson; Jakob Sivebro; [2020]
  Nyckelord :sport facilities; small municipalities; field; habitus; capital;

  Sammanfattning : Sport has the potential to attract and engage people into active, social, and healthy lifestyles. A high grade of easy access to sports facilities increases the chances to increase the number of participants. In smaller municipalities the choices of sports are often limited in comparison to bigger cities. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet, befolkningstillväxt och förtätning : - en studie om idrottsytor i planeringen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Jonas Öhlund; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; Densification; Municipal planning; Sports facilities;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to highlight how a municipality, with a target of population growth, is planning and working with areas and spaces for physical activity. The method used to conduct this research has been a qualitative interview- and content study. LÄS MER

 5. 5. OPS – ett alternativ i byggandet avidrottshallar i Stockholm Stad?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Huss; David Svensson; [2020]
  Nyckelord :Sports and health; Investment analysis; Social economics; PFI PPP OPS; Idrott och hälsa; Investeringsbedömning; Samhällsekonomi; OPS;

  Sammanfattning : Med ett stort uttryckt behov av fler idrottshallar i Stockholms stad och begränsade kommunalaresurser har genomförandeformen OPS, Offentlig Privat Samverkan, lyfts fram i politiska diskussionersom ett alternativ för framtida investeringar. Upphandlingsformen är relativt ny och av en liten utbredning i Sverige med det mest omtalade projektet Nya Karolinska Solna. LÄS MER