Sökning: "Sport marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden Sport marketing.

 1. 1. Pengar vs Jämställdhet - En kvalitativ studie om varför urvalet av livesänd sport i Sverige ser ut som den gör.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Bernhardsson; Julia Brandt; [2019-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to form an understanding over how media chooses what sport to broadcast and why male athletes dominate when it comes to live broadcasting of sports.This study is made with a qualitative method. LÄS MER

 2. 2. Ett mål som missar målet - En kvantitativ studie om hur sinnestillståndet arousal påverkar den kognitiva förmågan och mottagligheten för reklambudskap i sportsammanhang

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Lovisa Wilhelmsson; Sofia Segerfors; [2019]
  Nyckelord :Sport Event; Arousal; Cognitive Ability; Commercial Complexity;

  Sammanfattning : Today, sport events play an important part of companies´ marketing strategies. This is mostly due to the huge interest sport manages to evoke among people. Thus, commercial costs during these events are extensive and at times even excessive. LÄS MER

 3. 3. Examining the Fans’ Perception of Sponsorship Fit in eSports

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Árni Alexander Baldvinsson; Joel Isopahkala; [2019]
  Nyckelord :eSports; sponsorship; sponsorship fit; perceived fit; eSports fans; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Examining the fan’s Perception of Sponsorship fit in eSports - Exploratory study of Traditional Sports Determinants of Sponsorship Fit in the Context of eSports. Date of seminar: 2019-06-05 Course: BUSN 39 - Degree Project in Global Marketing Authors: Árni Alexander Baldvinsson & Joel Isopahkala Supervisor: Andrea Lucarelli Keyword: eSports, sponsorship, sponsorship fit, perceived fit, eSports fans Thesis purpose: The main purpose of this thesis is to gain understanding of how fans perceive sponsorships in eSports. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan sportagent och fotbollsspelare ur en fotbollsspelares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Anrog; Rodi El Malla; [2019]
  Nyckelord :Relationship; sport agent; athletes; trust; power; conflicts of interests; relationship marketing.; Relationer; sportagent; atleter; förtroende; makt; intressekonflikter; relationsmarknadsföring.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how the relationship between a football player and a sports agent function and look like in Sweden and how it possibly could be improved. The relationship between a football player and a sports agent is a central and important part in the world of football, a part which does not get the right amount of attention. LÄS MER

 5. 5. För övrigt anser jag… - En kvantitativ undersökning av Aftonbladets opinionsjournalistiska sportmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :David Berg; Jonas Berglund; Linn Rosenborg; [2018-09-07]
  Nyckelord :opinion journalism; sports journalism; Sportbladet; Aftonbladet; commercialization; personalization; digitizing;

  Sammanfattning : This bachelor essay seeks to examine the frequency of opinion journalism in the sport pages of the Swedish evening paper Aftonbladet. During the period that is examined these sport pages become an own annex and is then called Sportbladet. LÄS MER