Sökning: "Sport performance"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden Sport performance.

 1. 1. Skadefrånvarons inverkan på upplevt stöd och upplevd statusposition i laget : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Simon Lännevall; [2020]
  Nyckelord :Social support; sport injury; soccer; football; sport rehabilitation; sport psychology.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skador inom idrotten är vanligt förekommande, inte minst inom fotbollen. Många studier lägger fokus på den fysiologiska aspekten i rehabilitering. Det har dock visats att socialt stöd är av vikt för en lyckad skaderehabilitering. LÄS MER

 2. 2. Do finances explain performance? : Relationship between financial performance and sports performance in Premier League and Allsvenskan.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Vincent Rylander; Petrus Lempinen; [2020]
  Nyckelord :Finance; comparative; quantitative; sports; football;

  Sammanfattning : The topic of finance in football have drawn a great deal of attention, not least in the last twenty-five years. While many see football simply as a game, set up to amuse spectators or as a way for athletes to compete for becoming the number one, football has more to it than meets the eye. LÄS MER

 3. 3. Menstruationscykelns påverkan på kvinnors prestation : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anna Fäldt; [2020]
  Nyckelord :Female athletes; follicle phase; hormones; luteal phase; menstruation; performance; Follikelfas; hormoner; kvinnliga atleter; lutealfas; menstruation; prestation;

  Sammanfattning : Bakgrund: De hormonella förändringarna som sker under menstruationscykeln bidrar till variationer i olika fysiologiska processer som påverkar både kvinnors mående och prestation. Det är inte enbart det välstuderade premenstruella syndromet innan blödning som påverkar utan variationer i könshormonerna under hela menstruationscykeln påverkar olika fysiologiska processer. LÄS MER

 4. 4. Active and Passive Recovery in Climbing – Difference in Lactate accumulation, Muscular Strength in Forearms, Heart Rate and Blood Oxygen Saturation when Climbing Intervals

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Henning Hagenblad; [2020]
  Nyckelord :Climbing; Intervals; Lactate; Active; Passive; Recovery;

  Sammanfattning : Background: Climbing is a sport that puts high physical demands on the entire body. Due to the amount of isometric contractions the forearms are exposed to while climbing, the accumulation of lactic acid lowers the pH of the blood making it more acidic. LÄS MER

 5. 5. Det sportsliga resultatets påverkan på sponsorskap : En explorativ studie om sponsorgivarens inställning till det sportsliga resultatets påverkan på sponsorskapet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Madeleine Fredholm Lundgren; Martin Berggren; [2020]
  Nyckelord :Sponsorship; brand reputation; exposure; on field performance; communication; Sponsorskap; varumärkesanseende; exponering; sportsligt resultat; kommunikation;

  Sammanfattning : Sponsorship is one of the most effective marketing strategies for corporations to communicate with their target audience as well as improving their brand. The most common sponsorship is sports related, despite this there is a lack of research regarding the on-field performance effect on sponsorship. LÄS MER