Sökning: "Sport performance"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden Sport performance.

 1. 1. The Impact of Motor Imagery on Sport Performance and the Brain's Plasticity

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Johanna Lingvall; [2019]
  Nyckelord :Motor imagery; mental imagery; brain plasticity; sport performance;

  Sammanfattning : New neuroimaging techniques have made it possible to examine imagery and found evidence for that imagery share similar neural correlates as in perception. Imagery can be used in different areas to enhance performance, and it is a popular technique in sports. Similar to physical practice (PP), motor imagery (MI) can result in brain plasticity. LÄS MER

 2. 2. The impact of the Protest Paradigm : A media frame analysis of athletes using the national anthem as protest strategy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Celicia Lyche Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :Protest paradigm; Media framing; Abdul-Rauf; Delgado; Kaepernick; National Anthem; Sport Event;

  Sammanfattning : The purpose of the presented research is to evaluate the presence of the protest paradigm on a non-violent protest during a sport event, using the national anthem and the national flag as its strategy. The study will examine the protest performed by Mahmoud Abdul-Rauf in 1996, Carlos Delgado in 2004 and Colin Kaepernick in 2016. LÄS MER

 3. 3. Elitidrott och självkänsla : Lagidrottares upplevelser av sin självkänsla kopplat till elitidrott

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lisa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Base self-esteem; high performance-based self-esteem; elite sports; team sports; Bas-självkänsla; prestationsbaserad självkänsla; elitidrott; lagidrott;

  Sammanfattning : Undersökningen har studerat hur sex elitidrottande kvinnor upplever sin självkänsla kopplat till bas-självkänsla och prestationsbaserad självkänsla. Det tar utgångspunkt i att elitidrott är en prestationsinriktad miljö som med omgivningens krav ställer press på idrottarna. LÄS MER

 4. 4. Application and Further Development of TrueSkill™ Ranking in Sports

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Julia Ibstedt; Elsa Rådahl; Erik Turesson; Magdalena vande Voorde; [2019]
  Nyckelord :TrueSkill; ranking; machine learning; Gibbs sampling; message passing;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the ranking model TrueSkill™ developed by Microsoft, applying it on various sports and constructing extensions to the model. Two different inference methods for TrueSkill was constructed using Gibbs sampling and message passing. LÄS MER

 5. 5. INTERNET-BASED MINDFULNESS-ACCEPTANCE-COMMITMENT IN SPORTS: A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrik Andersson; Mikael Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sport psychology; self-care program; ACTSPORT; MAC; Acceptance and Commitment Therapy.; Idrottspsykologi; självhjälpsprogram; ACTSPORT; MAC; Acceptance and Commitment Therapy.;

  Sammanfattning : The psychological aspects of sports is crucial for performance and important for sustaining good mental health. Despite this, efforts to improve those aspects are surprisingly rare and partly due to stigmatization of help-seeking together with lack of time and economic resources. LÄS MER