Sökning: "Sportbladet"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Sportbladet.

 1. 1. Jan Andersson och Pia Sundhage i spalterna : En kvantitativ innehållsanalys om representationen av svenska förbundskaptener i kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Victor Grusell; Sebastian Ahokas; [2019]
  Nyckelord :Pia Sundhage; Jan Andersson; fotboll; VM; Svenska herrlandslaget i fotboll; Svenska damlandslaget i fotboll; SPORTExpressen; Sportbladet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the differences as well as the similarities between the coverage and representation of the coaches of the Swedish men's national team and women's national team. The method we used for our study was quantitative content analysis. LÄS MER

 2. 2. För övrigt anser jag… - En kvantitativ undersökning av Aftonbladets opinionsjournalistiska sportmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :David Berg; Jonas Berglund; Linn Rosenborg; [2018-09-07]
  Nyckelord :opinion journalism; sports journalism; Sportbladet; Aftonbladet; commercialization; personalization; digitizing;

  Sammanfattning : This bachelor essay seeks to examine the frequency of opinion journalism in the sport pages of the Swedish evening paper Aftonbladet. During the period that is examined these sport pages become an own annex and is then called Sportbladet. LÄS MER

 3. 3. Sportjournalistik och genus : en kvantitativ och kvalitativ analys av gestaltningen av kvinnor och män i Sportbladet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Patrik Lundin; Sara Adolfson; [2018]
  Nyckelord :Gender; sports journalism; qualitative; quantitative; Sportbladet; framing;

  Sammanfattning : This study aimed to examine how a Swedish sports tabloid represented male and female athletes in headlines and preambles from a gender perspective. Furthermore, the study also analyzed how much coverage each gender got in Sportbladet, which was the chosen tabloid on which we conducted our study. LÄS MER

 4. 4. The Olympic games must be reserved for men : en kvalitativ innehållsanalys av Sportbladets framställning av kvinnliga idrottsdeltagare i OS 1996-2016

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Frida Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :idrottskvinnor; Mänskliga rättigheter; Human rights; stereotyper; Genus; idrott; feminism; media; Sportbladet; OS; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idrottskvinnor och deras prestationer marginaliseras och trivialiseras av massmedier genom en genusstereotypisk framställning. Samtidigt påvisar forskning att media är en av de mest inflytelserika formerna för att generera könsvärden. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga sportjournalister på frammarsch? : En jämförande kvantitativ innehållsanalys av Sportbladets kvinnliga journalisters utrymme och innehåll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Marcus Titus; Jonathan Doss; [2017]
  Nyckelord :sportjournalistik kvinnor;

  Sammanfattning : This study's purpose is to examine how female sportswriters representation in physical space and as regards content has evolved over a period of ten years in the Swedish tabloid Aftonbladets sports printed supplement Sportbladet. The history of female sportswriters in press all over the world seems to have been largely outnumbered despite the fact that the practitioners of sports is very similar numerically. LÄS MER