Sökning: "Sporting success"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Sporting success.

 1. 1. Torpedhockey, äta orm och samhällsprojekt. : En fallstudie om utvecklingen av Djurgården Hockeys varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Kevin Törnblom; [2020]
  Nyckelord :Brands; brand identity; financial stability; community work; Varumärken; varumärkesidentitet; ekonomisk stabilitet; samhällsprojekt;

  Sammanfattning : Det är år 2020 få klubbar i svensk elitishockey som är ekonomiskt hållbara och i lägre divisioner når inte klubbarna sportslig framgång utan stora ekonomiska risker. Djurgårdens IF har vunnit flest svenska mästerskap i ishockey för herrar i Sverige och har en verksamhet med en stabil ekonomi samtidigt som klubben år 2020 är i toppskiktet i landets högsta divisioner för herrar, damer och juniorer i ishockey. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan sportslig framgång och ekonomi i svenska elitfotbollsklubbar : En kvantitativ studie av fotbollsklubbar i Allsvenskan åren 2014–2018 med analys utifrån Resursbaserad teori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lukas Lilja; Filip Persson; [2020]
  Nyckelord :Football and economics; sporting success; resource-based theory; Allsvenskan; Fotboll och ekonomi; sportslig framgång; resursbaserad teori; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Numera fokuserar inte elitfotbollsklubbar enbart på den sportsliga prestationen, utan lägger även stor vikt på den ekonomiska utvecklingen. Det har i flertalet internationella ligor visat sig finnas ett samband mellan klubbarnas ekonomi och deras sportsliga framgång. LÄS MER

 3. 3. Varför väljer elever NIU som gymnasial utbildning? : En intervjustudie kring faktorerna bakom valet till NIU med inriktning handboll.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreaz Zanteré; Andreas Fehrlund; [2020]
  Nyckelord :NIU; handball; habitus; NIU; handboll; gymnasiet; habitus;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte var att undersöka elevers motiv att välja NIU-utbildning med inriktning handboll. Frågeställningarna som studien besvarar är 1. Hur beskriver eleverna vad som motiverade dem att välja NIU-utbildning? Och 2. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan Ekonomisk och Sportslig Prestation

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Hamza Ali; [2020]
  Nyckelord :Economics; Football; Commercialization; Sporting success; Allsvenskan;

  Sammanfattning : During the last decades, football has evolved to become much more than rolling a ball on the football field. Football clubs all over the world have experienced an increase in revenues, wages and player transfers. However, there have also been cases where clubs have struggled financially and affected the sporting performance. LÄS MER

 5. 5. Påverkar resurser sportsliga resultat? : En kvantitativ studie om hur de Allsvenska fotbollsklubbarnas resurser påverkar det sportsliga resultatet.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ludvig Johansson; Oscar Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Football; Allsvenskan; sporting success; economic resources; revenue; human resources; personnel costs; table position; Fotboll; Allsvenskan; sportsliga resultat; ekonomiska resurser; intäkter; humanka-pital; personalkostnader; tabellposition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll är världens största sport och har en global spridning över hela världen. Den utveckling som fotbollen har genomgått under moderntid har resulterat i att resurser har fått en mer betydelsefull roll i fotbollsklubbar. LÄS MER