Sökning: "Sportjournalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Sportjournalistik.

 1. 1. Spelet bakom sportsidorna - En studie om sportjournalisters påverkan på nyhetsurvalet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Bella Franzén; Oscar Rickstrand; [2018-09-07]
  Nyckelord :sport; sportjournalistik; nyhetsurval; förklaringsfaktorer; mansdominerat; sport; sports journalism; news selection; determinants; male dominated;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate why Swedish sports journalists choose to report more about male sport than female sport. Studies have shown that the news selection in sports journalism is dominated by male sport and we found that this subject hadn’t been covered from a Swedish perspective. LÄS MER

 2. 2. Sportjournalistik och genus : en kvantitativ och kvalitativ analys av gestaltningen av kvinnor och män i Sportbladet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Patrik Lundin; Sara Adolfson; [2018]
  Nyckelord :Gender; sports journalism; qualitative; quantitative; Sportbladet; framing;

  Sammanfattning : This study aimed to examine how a Swedish sports tabloid represented male and female athletes in headlines and preambles from a gender perspective. Furthermore, the study also analyzed how much coverage each gender got in Sportbladet, which was the chosen tabloid on which we conducted our study. LÄS MER

 3. 3. Nyhetsvärdering inom sportjournalistik : En kvantitativ innehållsanalys av Dagens Nyheters och Aftonbladets sportsidor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Adam Borg; Carl Wickström; [2018]
  Nyckelord :Sport; journalistik; Dagens Nyheter; Aftonbladet; genus; fotboll; ishockey;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine similarities and differences between how two Swedish newspapers value its content and what kind of news is published on the sport pages. Our method in this study was a quantitative content analysis where we analyzed 560 articles from the newspapers Dagens Nyheter and Aftonbladet. LÄS MER

 4. 4. Starka skidtjejer, men inga killar – bara herrar : Svensk skidpress bevakning av den svenska cupen i längdskidåkning ur ett jämställdhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lukas Johansson; Alfred Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Cross country skiing; gender equality; trivialization; infantilization; qualitative text analysis; quantitative content analysis; sports journalism; media; Längdskidåkning; jämställdhet; genus; trivialisering; infantilisering; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ textanalys; sportjournalistik; idrott; journalistik; medier;

  Sammanfattning : We studied close to 100 articles about the Swedish cup in cross country skiing, published by the three media outlets that cover the entire series; www.sweski.com , www.langd. LÄS MER

 5. 5. "Alla kan ju inte vara Janne Josefsson" : En kvalitativ studie om publikens förväntningar på objektivitet i sportjournalistik.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Objektivitet; sportjournalistik; publiken; förväntningar; uses and gratifications; soft news och hard news;

  Sammanfattning : Objektivitet anses vara en central del av journalistik i en demokratisk och västerländsk värld, som bör vara ett vägledande ideal för de yrkesverksamma i deras arbete med att samla och presentera information. Deras professionella uppgifter består bland annat av att återge en sann bild av verkligheten, att visa lojalitet mot medborgare samt att vara opartiska och oberoende. LÄS MER