Sökning: "Sports Organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Sports Organisation.

 1. 1. Flickors idrottande i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emilia Ernstsson; [2019]
  Nyckelord :girls; sports; self-esteem; empowerment; social constructivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utveckla en fördjupad förståelse för flickors relation till idrott i Moshi, Tanzania. Jag ville veta mer om hur en verksamhet arbetar för flickors möjligheter att utöva idrott. LÄS MER

 2. 2. "Vi säger att vi leder idrotten men vi anpassar den ju bara" : En studie om implementeringen av Riksidrottsförbundets Strategi 2025

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Inez Rehn; [2019]
  Nyckelord :Förändringar i organisationer; Idrottspolitik; Institutionell organisationsteori; Legitimerande processer;

  Sammanfattning : På Riksidrottsmötet i Maj 2017 beslutades om en omfattande förändring inom svensk idrott; Strategi 2025. Denna förändring syftar till att lösa flera av de problem som idrottsrörelsen under många år haft, såsom tapp av medlemmar tidigare ner i åldrarna, snedvriden könsfördelning på beslutsfattande positioner och generellt höga trösklar in i idrotten. LÄS MER

 3. 3. En komparativ fallstudie om ishockeyföreningars förändringsförmåga vid en degradering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Laurell; Alexandra Skedung; [2019]
  Nyckelord :Relegation; Adaptability; Structure; Culture; Organization; SHL; Hockeyallsvenskan; Degradering; Förändringsförmåga; Struktur; Kultur; Organisation; SHL; Hockeyallsvenskan.;

  Sammanfattning : Disappointment spreads across the locker room, the crowd walks with heavy steps from the arena and the sports manager sits with the board trying to figure out where it all went wrong. The season is over and the ice hockey association stand before the reality that a relegation is a fact. LÄS MER

 4. 4. Winning without scoring on the field - How management accounting shapes the modern elite football club

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Falk Wahlström; Marcus Åvall; [2019]
  Nyckelord :Management accounting; Sports; Institutional logics; Professionalisation; Foucault;

  Sammanfattning : Following an increasing commercialisation of sports in general and football in particular, modern sports organisations may need to challenge their current business model. Through a qualitative study of a Swedish elite football club, the aim of this paper has been to distinguish the roles of management accounting when reframing a sports organisation with a strong culture. LÄS MER

 5. 5. Mer än bara ett sportintresse : en studie på supportengagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mathilda Eriksson; Sandra Forsberg; Emmy Skogström; [2019]
  Nyckelord :Fan engagement; Motivational factors; Sport consumption; Sport organisation; Supporterengagemang; Motivationsfaktorer; Sportkonsumtion; Sportorganisation;

  Sammanfattning : Konsumtion av sport är mer än bara laget/idrottaren i sig. Supporterengagemang är en del i sportkonsumtionen, bland annat genom människor som deltar i tävlingar och matcher för att stötta sitt lag/idrottare. LÄS MER