Sökning: "Sports Science"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Sports Science.

 1. 1. Rektorers syn på natur- och utemiljöer som en källa till välbefinnande för gymnasieelever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lisa Ring; [2020]
  Nyckelord :Principal; outdoor and natural environment; time; high school student; school; schoolyard; framework factors.; Rektor; natur; utemiljö; tid; gymnasieelev; skola; skolgård; ramfaktorer.;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka och analysera rektorers syn på gymnasieelevers möjlighet till att vistas i natur- och utemiljöer. Samt att använda naturen som en källa till välbefinnande under tiden i gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Maskininlärning som medel för att förutsäga NBA:s mest värdefulla spelare

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tom Berg; Sergej Engström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research has been conducted within the field of industrial engineering and computer science. Emphasis in this study has been on machine learning and to what extent it can be used to predict the recipients of individual awards in sports, based on the data behind their performances. LÄS MER

 3. 3. Anxiety as a mediating factor of perfectionism and needs thwarting in relation to exercise dependence in team sports

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Bengtsson; Ulrika Skräddar; [2020]
  Nyckelord :anxiety; basic psychological needs; exercise dependence; mediation; needs thwarting; perfectionism; self-determination theory; socially prescribed perfectionism; behovsfrustration; grundläggande psykologiska behov; mediering; perfektionism; självbestämmandeteorin; socialt orienterad perfektionism; träningsberoende; ångest;

  Sammanfattning : The main aim of this study was to investigate the relationship between exercise dependence, basic psychological needs, perfectionism and anxiety. Specifically, the purpose was to examine if the relationship between psychological needs thwarting and exercise dependence as well as socially prescribed perfectionism and exercise dependence was mediated by anxiety. LÄS MER

 4. 4. Fotbollskultur, nu även virtuellt : En analys av e-sporten & traditionell sport med Simulacra & Simulation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Viktor Widblom; [2020]
  Nyckelord :Baudrillard; E-Sports; Ethnography; FIFA; Reality; Science; Sports; Simulacra; Simulation; Soccer; Symbols; Baudrillard; E-sport; Etnografi; FIFA; Fotboll; Idrottsvetenskap; Simulacra; Simulation; Sport; Symboler; Verklighet;

  Sammanfattning : Bakgrund Det som idag beskrivs som e-sport har funnits sedan 1940-talet i en eller annan form. Med teknologiers framfart har detta kommit till att bli en del av den stora globala marknaden och även idrottsorganisationer investerar i e-sportlag som en del i att följa utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Är CAS kass? - Uppfyller idrottsskiljedomstolen Europakonventionens garantier om rätten till en rättvis rättegång?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Tolander; [2020]
  Nyckelord :processrätt; idrottsjuridik; sports law; CAS; Europakonventionen; EKMR; ECHR; arbitration law; skiljemannarätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Court of Arbitration for Sport (CAS) was established in the 1980s following an increased demand for an arbitration tribunal to handle all sports-related disputes. The Court of Arbitration for Sport was introduced and has since its inception delivered a large number of decisions within the world of sports. LÄS MER