Sökning: "Sports halls"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Sports halls.

 1. 1. Vådan av att skjutsa barn : En kvantitativ studie av påverkan på barn och ungdomars resebeteende till och från sportaktiviteter och reflektion kring skäl för att möjliggöra förändringar

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fatima Vidimlic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är ett av landen med störst ekologiskt fotavtryck i världen vilket delvis kan förklaras av det höga bilanvändandet. 77 procent av resorna i Sverige är resor som görs med personbil och ungefär hälften av dessa är fritidsresor. Till fritidsresorna räknas bland annat de  resor som görs när man skjutsas till fritidsaktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Mälarängsskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Alexander Hallberg; [2018]
  Nyckelord :Skola; Arkitektur; Mälarängen; årskurs 3;

  Sammanfattning : Mälarängsskolan är en F-6 skola för ca 400 elever som ligger beläget mitt emellan de tre stadsdelarna Fruängen, Bredäng och Mälarhöjden. Byggnadens form knäcker  på två punkter för att följa tomtgränsen mot norr och omfamna skolgården åt söder, detta gör att man får in mycket dagsljus i byggnaden. LÄS MER

 3. 3. Upstairs

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Karolina Kitti; Ella Peterson-Berger; [2018]
  Nyckelord :Årsta; höghus; sport; fritid; skola; mellanstadie; högstadie;

  Sammanfattning : På Årstafältet planeras en ny stadsdel med ett publikt urbant aktivitetsstråk, och vi vill ge vår skola en särställning i denna nya byggda kontext. Årstafältet är en storskalig horisontell plats, och kräver därför en större gest - något som sticker ut och bryter av det horisontella fältet. LÄS MER

 4. 4. Träningsvilliga killar och ett härligt gäng tjejer : En tematisk innehållsanalys av könskonstruktion i ungdomsfotbollens lagpresentationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Genborg Linda; [2018]
  Nyckelord :youth football; gender construction; sports stereotype; dichotomy; media; equality; ungdomsfotboll; genuskonstruktion; idrottsstereotyp; dikotomi; media; jämställdhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur flick- respektive pojkspelare och deras idrottsutövande inom ungdomsfotbollen konstrueras i förhållande till varandra och till den stereotypa bild av kvinnligt och manligt idrottande som media upprättar. Vidare ämnar den besvara om fotbollsklubbarnas framställning av fotbollslagen genomsyras av Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål om jämställt idrottande. LÄS MER

 5. 5. Natural ventilation strategies for nearly – Zero Energy Sports Halls

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Alessia Accili; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In line with the article 9 of the EPDB, member states shall ensure that all new public properties are nearly zero energy buildings (n-ZEB) by December 31, 2018. Sports buildings account for a significant share of the European building stock consumption. LÄS MER